دادسرای ویژه جرائم پزشکی مکانی است که به بررسی و تحقیق در مورد جرایم مرتبط با حوزه پزشکی می‌پردازد. این دادسرا باتوجه‌به تخصصی بودن موضوعات مربوطه، متشکل از مقامات قضایی و کارشناسان پزشکی است که دانش و تجربه کافی در زمینه جرایم مربوط به حوزه پزشکی را دارند.

حمایت پزشکی قانون

دادسرای ویژه جرائم پزشکی مکانی است که به بررسی و تحقیق در مورد جرایم مرتبط با حوزه پزشکی می‌پردازد. این دادسرا باتوجه‌به تخصصی بودن موضوعات مربوطه، متشکل از مقامات قضایی و کارشناسان پزشکی است که دانش و تجربه کافی در زمینه جرایم مربوط به حوزه پزشکی را دارند.

یکی از دلایل اصلی ایجاد این دادسرای تخصصی، حساسیت بالای رسیدگی به این نوع جرایم است. جرایم پزشکی نیازمند بررسی دقیق و تخصصی هستند تا علت وقوع، شواهد اثبات و متهم شناسایی شوند. به همین منظور، این دادسرا به طور ویژه به این موضوعات رسیدگی می‌کند.

در ادامه، مراحل شکایت در این دادسرا و همچنین آدرس و نشانی آن ارائه خواهد شد تا افراد در صورت داشتن هرگونه شکایت در حوزه پزشکی بتوانند به این مرجع قضایی متخصص مراجعه کنند.

جرائم پزشکی چیست؟

جرائم پزشکی به مجموعه اعمال خلاف قانون و اخلاق حرفه‌ای توسط پزشکان یا کادر درمان اطلاق می‌شود. این جرائم می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

  1. تقصیر در انجام وظایف پزشکی: نظیر غفلت، بی احتیاطی یا بی مهارتی در درمان بیماران که منجر به آسیب، صدمه و یا فوت آنان گردد.
  2. سوء استفاده‌های مالی: دریافت وجوه غیر مجاز، انجام اقدامات درمانی غیرضروری به قصد کسب درآمد بیشتر و موارد مشابه.
  3. افشای اسرار پزشکی بیماران: افشای اطلاعات محرمانه بیماران بدون رضایت آنان.
  4. تخلفات اخلاقی: از قبیل ارتباط نامشروع با بیماران، سوء استفاده جنسی و مواردی از این دست.
  5. تخلفات مرتبط با آزمایشات و داروهای پزشکی: نظیر استفاده غیرمجاز از داروها، آزمایشات غیرضروری و موارد مشابه.

این جرائم در دادسرای ویژه جرائم پزشکی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند و باتوجه‌به ماهیت و شدت تخلف، مجازات‌های قانونی در نظر گرفته می‌شود.

بر اساس اصل ماده ۲۸ قانون سازمان نظام‌پزشکی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده است:

ماده ۲۸ قانون سازمان نظام‌پزشکی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد که این سازمان برای رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته، در مرکز دارای هیأت‌های عالی انتظامی پزشکی و در مراکز استان‌ها دارای هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر و در شهرستان‌ها دارای هیأت‌های بدوی انتظامی پزشکی خواهد بود.

همچنین، این ماده تبصره‌هایی را در خصوص نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات‌های انتظامی متخلفین از موازین شرعی، قانونی، صنفی و حرفه‌ای و سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی پیش‌بینی کرده است. این مجازات‌ها شامل تذکر شفاهی، اخطار یا توبیخ کتبی، محرومیت از اشتغال به حرف پزشکی و وابسته برای مدت معین یا به‌صورت دائم در سطح محلی یا کشوری است.

همچنین، تبصره دوم این ماده بر اجرای آیین‌نامه‌های مرتبط با آن و امکان تغییر و اصلاح آنها با تصویب شورای‌عالی نظام‌پزشکی تأکید دارد.

آشنایی با دادسرای جرایم پزشکی

دادسرای ویژه جرائم پزشکی یک نهاد قضایی تخصصی است که به پرونده‌های مربوط به تخلفات و جرائم در حوزه‌های مختلف پزشکی رسیدگی می‌کند. این دادسرا دارای کادری متشکل از ۹ بازپرس، ۸ دادیار، ۱ دادیار اظهارنظر و ۴۲ کارمند است. محدوده صلاحیت این دادسرا توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می شود و فراتر از صرف رسیدگی به جرائم ناشی از قصور پزشکان است.

این مرجع قضایی همچنین به پرونده‌های مربوط به تخلفات دارویی، غذایی و ثبت علائم تجاری پزشکی و دارویی نیز رسیدگی می‌کند. در واقع، دادسرای ویژه جرائم پزشکی به‌عنوان یک نهاد تخصصی در زمینه جرایم مرتبط با حوزه پزشکی و مواد دارویی فعالیت می‌نماید.

ثبت شکایت در دادسرای مخصوص جرایم پزشکی

فرایند ثبت شکایت در دادسرای ویژه جرائم پزشکی مشابه سایر جرائم است. ابتدا باید شکایت ثبت شود. سپس پرونده دعوا به کمیسیون‌های پزشکی صالح ارسال می‌شود تا مورد بررسی قرار گیرد. در صورت تشخیص موضوع، پرونده به شعبه دادسرای رسیدگی‌کننده ارسال می‌شود. پس از طی مراحل قانونی و مشخص‌شدن وضعیت پرونده، آن را برای صدور حکم به دادگاه ارسال می‌نمایند.

برای ثبت شکایت در این دادسرا، ارائه مدارکی همچون شکواییه، کارت ملی، مدارک و مستندات مربوطه، نظریه سازمان نظام‌پزشکی یا پزشکی قانونی و مدارک بیمارستان الزامی است. این مجموعه مدارک به همراه شکایت ثبت شده، پرونده را تشکیل می‌دهند.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شکایت

مدارک موردنیاز برای ثبت شکایت در دادسرای ویژه جرائم پزشکی با همراهی مشاوره حقوقی شامل موارد زیر است:

  1. شکواییه
  2. کارت ملی
  3. مدارک و مستندات مربوطه
  4. نظریه سازمان نظام‌پزشکی یا پزشکی قانونی
  5. مدارک بیمارستان

این مجموعه مدارک باید همراه با شکایت ثبت شده به دادسرای ویژه جرائم پزشکی ارائه شود تا پرونده تشکیل گردد و روند رسیدگی آغاز شود. هر یک از این مدارک می توانند به‌عنوان مستندات و شواهد برای پیگیری شکایت مورد استفاده قرار گیرند.