فيتيله انتقاد، اتهام و تخريب عليه مسعود پزشكيان را بالا بكشيد.» اين فرماني است كه گفته مي‌شود از سوي برخي افراد و جريانات راديكال خطاب به كانال‌ها، پيج‌ها و صفحات مجازي همسو صادر شده است. فرماني كه به دنبال ايجاد جوي منفي عليه نامزدي است كه مي‌بايست يك تنه با لشگري 5نفره از نامزدهاي اصولگرا روبه رو شود.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها،  اما پدرخوانده‌هاي راديكال به همين وضعیت غير متناسب و غير متعادل هم قانع نشده و به دنبال استفاده از رويكردهاي تخريبي عليه پزشكيان شده‌اند. حجم، اندازه و گستره اين تخريب‌ها عليه پزشكيان به اندازه‌اي بالاست كه به نظر مي‌رسد، برخي ستادهاي تبليغاتي به جاي تاكيد و تكيه بر توانايي‌ها، دستاوردها و ظرفيت‌هاي نامزد مورد نظر خود، هم و غم خود را معطوف تخريب پزشكيان قرار داده‌اند. مطابق معمول بخشي از نشانه‌هاي مشترك، ميان پروژه‌هاي تخريبي راديكال‌هاي داخل و خارج كشور نيز مشاهده مي‌شود. بسياري از رسانه‌هاي بيروني، تمركز خود را بر تخريب مسعود پزشكيان قرار داده‌اند و با اتهام‌زني، تخريب و فضاسازي به زعم خود، تلاش مي‌كنند از حجم توجه افكار عمومي به پزشكيان بكاهند. چرا كه از منظر اين جريانات، گفتمان اصلاحات با توجه به جايگاهي كه در افكار عمومي ايرانيان دارد، مي‌بايست با تندترين برنامه‌هاي تخريبي مواجه شود. جالب اينجاست كه با توجه به كارنامه سفيد پزشكيان و دست خالي رقبا، اتهاماتي وارد مي‌شود كه هيچ پايه و اساس درستي ندارند. مثلا در يك نمونه از اين تخريب‌ها، زاكاني به خاطرات گذشته خود رجوع كرده و اتهاماتي را از زمان حضور او در وزارت بهداشت وارد مي‌سازد، بدون اينكه براي اتهامات خود هيچ سند و مدركي داشته باشد. در نمونه ديگر در يكي از كانال‌هاي تلگرامي يكي ديگر از نامزدهاي اصولگرا، كليپي قديمي از پزشكيان بارگذاري شده كه در آن چالشي كلامي ميان پزشكيان و يكي از خبرنگاران ايجاد شده و ستاد مزبور آن را به معناي پاسخگو نبودن نامزد جريان اصلاحات تلقي كرده است.

اما آيا اين براي نخستين بار است كه يك چنين راهبردي از سوي جريان راست براي مقابله با نامزد اصلاح‌طلب در پيش گرفته مي‌شود؟ بررسي روند تخريب‌ها، دروغ‌ها و اتهام‌زني‌ها عليه مسعود پزشكيان نشان مي‌دهد، طيف‌هاي راديكال جناح راست دست به همان اقداماتي زده‌اند كه پيش از اين در جريان رقابت‌هاي انتخاباتي سال ۷۶ تكرار شده بود.

افزايش دامنه تخريب‌ها، عليه مسعود پزشكيان، افكار عمومي جامعه ايراني و متولدين دهه‌هاي ۵۰ و ۶۰ و دهه‌هاي قبل را به ياد همه تلاش‌هاي سلبي و تخريب‌هايي مي‌اندازد كه عليه سيدمحمد خاتمي در روزهاي منتهي به انتخابات ۲خرداد ۷۶ برنامه‌ريزي شده بود. اما چرا نشانه‌هاي مشترك بسياري ميان روند تخريبي ميان خاتمي و پزشكيان وجود دارد؟

خاطرات تخريب در سال۷۶

تخريب نشانه ضعف است!

بسياري از تحليلگران و فعالان سياسي در گفت‌وگو با «اعتماد» افزايش دامنه تخريب‌ها عليه پزشكيان را نشانه قوت گفتمان او و نمايان كننده ترس و نگراني رقبا از گفتمان پزشكيان مي‌دانند. اسماعيل گرامي‌مقدم به اين نكته اشاره مي‌كند كه: «با توجه به ضعف‌هاي آشكار در اردوگاه اصولگرايي و فقدان گفتمان مناسب، اين جريان به عزم خود تلاش مي‌كند از طريق تخريب، براي خود آورده‌اي كسب كند. موضوعي كه تجربه گذشته در خصوص تخريب سيد محمد خاتمي و ساير افراد ثابت كرده است، منتج به نتيجه مورد نظر نمي‌شود.» حمشت فلاحت‌پيشه هم با تاكيد بر اينكه مردم از جنگ و دعوا خسته شده‌اند از پزشكيان مي‌خواهد كه وقت خود را صرف پاسخ‌دهي به رقبا نكرده و گفتمان خود را دنبال كند و مطمئن باشد كه مردم از او و ايده‌هايش دفاع مي‌كنند.» علي‌رغم اين داده‌هاي روشن، اما به نظرم مي‌رسد كه راهبرد اصولگرايان در جريان انتخابات چهاردهم به جاي استفاده از رويكردهاي ايجابي و ارايه برنامه‌هاي خود مبتني بر تخريب پزشكيان برنامه‌ريزي شده است. «اعتماد» به داده‌هاي مستندي دست پيدا كرده كه كلوني‌هاي تبليغاتي مرتبط با برخي ستادهاي انتخاباتي، فرمان تخريب نامزد جريان اصلاحات را صادر كرده‌اند. اما تجربه دهه‌هاي قبل ثابت كرده مردم در مواجهه با يك چنين رويكردهاي تخريبي واكنش عكس نشان داده و نامزد تخريب شده را بر صدر مي‌نشانند.