خاتمی رای خواهد داد. این خبری بود که روز گذشته از سوی یک فعال اصلاح‌طلب اعلام شد. عضو جبهه اصلاحات در پاسخ به این سوال که «با توجه به بیانیه‌ای که پیش از این خاتمی درباره حمایت از تصمیمات جبهه اصلاحات منتشر کرده بود، تایید صلاحیت پزشکیان به معنای حضور خاتمی پای صندوق‌های رأی خواهد بود؟»

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها،گفت: «بله، بنده پیش‌بینی می‌کنم این اتفاق بیفتد چراکه خاتمی در آخرین اطلاعیه‌ای که صادر کرده، گفته که از تصمیمات جبهه حمایت خواهد کرد و معرفی کاندیدا هم در راستای همان راهبرد بوده است.» وی در واکنش به اینکه بنابراین شاهد حضور خاتمی پای صندوق رأی خواهیم بود… اظهار داشت: «انشاا…. امیدوار هستیم که این اتفاق بیفتد و خاتمی نه تنها رأی بدهد بلکه از پزشکیان حمایت کند و آن هدف اصلی که افزایش نرخ مشارکت است که تاثیر بسزایی در ارتقای امنیت ملی و تامین کننده منافع ملی است، صورت بگیرد. چراکه خواست اصلی اصلاح‌طلبان انجام انتخابات رقابتی است که نتیجه آن بر تصمیمات کلان کشور تاثیرگذار باشد. فارغ از نتیجه می‌گویم که اگر انتخابات در شرایط عادلانه و برابر و به صورت رقابتی برگزار شود، هر نتیجه‌ای که عاید شود، گروه‌های سیاسی به این نتیجه تمکین کنند.»

*یکبار رای نداد

سیدمحمد خاتمی برای اولین بار در طول عمر سیاسی‌اش از شرکت در انتخابات مجلس دوازدهم خودداری کرد و دلیل آن را اینگونه ذکر کرد: «این بار تصمیم گرفتم که اگر نمی‌توانم کاری برای مردم بکنم همراه و همنوا با خیل ناراضیانی باشم که در عمق وجودشان بر این باورند که اگر راه نجاتی باشد راه اصلاح امور است. آگاهانه و صادقانه رأی ندادم تا به هیچکس دروغ نگفته باشم. بدون اینکه با انتخابات معنادار به عنوان منشأ تقویت قدرت و حاکمیت ملت و امنیت ملی و ترمیم اعتماد همگانی، مخالف باشم و بدون اینکه با رأی دادن مردم مخالفت کنم، رأی ندادن را در شرایط نامطلوب کنونی وجه دیگری از رأی دادن در وضعیت حتی نسبتاً مطلوب انتخابات می‌دانم، به این امید که با رأی ندادن در این شرایط اعتماد آسیب دیده مردم از حکومت و جریان‌های سیاسی از جمله اصلاح‌طلبی (که دامنه‌اش گسترده‌تر از دایره اصلاح‌طلبان رسمی است) تا حدی ترمیم شود.» این بار اما شرایط فرق دارد و اصلاح‌طلبان دارای یک کاندیدا به نام مسعود پزشکیان هستند. بنابراین طبیعی است خاتمی از ردصلاحیت سایر اصلاح‌طلبان چشم پوشی کرده و در حمایت از تنها کاندیدای اصلاح‌طلب در پای صندوق رای حضور پیدا کند.

*چرا خاتمی رای می‌دهد؟

خاتمی پیش از این هم اعلام کرده بود: «اﯾﻦ ﺑﻨﺪه‌ ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺪاوﻧﺪ که ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر ﻣـﺮدم و ﺑـﺎ ﻣـﺮدم ﺑود و ﺧﯿﺮ و ﺻﻼح آﻧﺎن را خواست، ضمن تایید راﻫﺒﺮد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺟﺒﻬﻪ اﺻﻼﺣﺎت، اگر پیشنهاد جبهه محقق شود در انتخابات شرکت می‌کنم.» راهبرد جبهه اصلاحات که خاتمی به آن اشاره کرده مشروط کردن حضور در انتخابات به حضور کاندیدای اصلاح‌طلب است. به اعتقاد خاتمی، «نامزد مورد نظر باید در باور و عمل ملتزم به اصلاحات و تحول و تلاشگر در جهت اصلاح در همه عرصه‌های ساختاری و رویکردی باشد.» که پزشکیان بارها خود را اصلاح‌طلب معتقد به اصول معرفی کرده، بنابراین حائز این شرط خاتمی است. مورد دیگری که خاتمی به آن تاکید دارد این است که درد ﺑﺰرگ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺳﻮء ﺗﺪﺑﯿﺮ در مواجهه با ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﺑﺤﺮان‌ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و ﭘﯿﺶ رو اﺳﺖ. و تصریح می‌کند «ﻧﺎﻣﺰد ﻣﻮردﻧﻈر ﺑﺎﯾﺪ زمینه‌ ﺧﺮدورزی و ﺗﻮﻗﻒ ﺑﯽ‌ﺧﺮدی را در ﻫﻤﻪ اﻣﻮر و ﺳﻄﻮح به‌خصوص ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﻮان ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ، عالمانه و ﺣﺮﻓﻪ‌ای ﮐﺸﻮر و اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﺧﺮد ﺟﻤﻌﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد.» پزشکیان هم معتقد است: «یکی از مهم‌ترین مسائلی که در کشور ما گم شده موضوع عدالت است، گفت: ما از عدالت حرف می‌زنیم اما هیچگاه سهم مناطق محروم را پرداخت نمی‌کنیم؛ اگر به مناطق مختلف نگاه کنیم، در میدان عمل چیزی از عدالتی که از آن صحبت می‌کنیم، وجود ندارد.» دیدگاه احزاب هم درحضور خاتمی در پای صندوق رای بی‌تاثیر نیست چنانکه یک حزب اصلاح‌طلب تاکید کرده بود: «حمایت از دکتر مسعود پزشکیان علاوه بر تأکید و تأیید یک نامزد اصلح، فراخوانی برای عصر جدیدی در سیاست ایران و به‌رسمیت‌شناختن نیاز مبرم به اصلاحاتی است که می‌تواند به چالش‌های بی‌شمار پیش روی دولت و ملت رسیدگی کند و راه را برای آینده‌ای روشن‌تر هموار سازد. برنامه‌های جامع و آینده‌نگر ایشان، طیف گسترده‌ای از مردم ایران، به‌ویژه جوانان که نیروی بالقوه‌ای برای یک ایران مترقی‌تر و عادلانه‌تر و مشتاق تغییر و خوش‌بین به آینده‌ای روشن هستند، به‌سوی امیدی تازه هدایت کند.»