مسعود پزشکیان در میزگرد فرهنگی تذکر جالبی به مجری صداوسیما داد.

پزشکیان گفت: در حکومت جایی برای اقلیت‌ها وجود ندارد
مجری مناظره پاسخ داد: این دیدگاه شماست برخی اعتقاد دارند اقلیت‌های قومی تصدی‌های مختلف داشته و خواهند داشت.
پزشکیان در پاسخ به مجری تذکر داد و گفت: شما فقط باید گوش کنید.