بعد از آنکه در بودجه سال جاری مجلس و دولت به حذف بند مربوط به حذف یارانه‌بگیران رای داده بودند بار دیگر در بودجه سال آینده دولت بر حذف خانوارهای پردرآمد از دریافت یارانه تاکید کرده است.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها، طبق بند «ب» تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال آینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید با همکاری سازمان هدفمندی یارانه‌ها و با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ قانون بودجه ضمن دهک‌بندی درآمدی کلیه خانوارهای یارانه‌بگیر از طریق شاخص‌های متقن و ثبتی قابل اتکاء نسبت به حذف یارانه نقدی و معیشتی خانوارهای پردرآمد اقدام کند.

براین اساس مقرر شده منابع حاصل از حذف یارانه پردرآمدها صرف پرداخت یارانه جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر با اولویت خانوارهای تحت پوشش و پشت نوبتی نهادهای حمایتی شود.

سرپرستان خانوارهای معترض به حذف یارانه می‌توانند در سامانه الکترونیکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نام کرده تا پرونده آنها براساس اطلاعات و داده‌های موجود و میدانی توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) بررسی و در صورت وارد بودن اعتراض یارانه آنها مجددا برقرار شود.

این در حالی است که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ هیچ‌گونه تکلیفی برای دولت جهت حذف یارانه افراد پردرآمد وجود نداشت آن هم در شرایطی که طی سال‌های قبل همواره در قوانین بودجه دولت موظف می‌شد تا یارانه سه دهک درآمدی را حذف کند.

با این حال دولت هیچ‌گاه حتی زمانی که در قانون مکلف به حذف یارانه دهک‌های پردرآمد بود اقدام جدی در این رابطه انجام نداد.