با اقدام به موقع فوریت های اجتماعی، بابا مجتبی پدر مهربان کرمانشاهی در یکی از مددسراهای شهر تهران اسکان یافت.
به گزارش پایگاه خبری مردمی ها، علیرضا ساعی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل  سازمان رفاه،خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران با بیان این مطلب افزود: طی انتشار کلیپی از سوی یکی از اعضای مجموعه خیریه “نیک مهر” با عزیز سالخورده ای و بیان خواسته هایش و انتشار آن توسط برخی از هنرمندان عزیز کشور از جمله مجید خراط ها و همچنین مردم رئوف تهران ، این سازمان به عنوان بانی و نقطه اعتماد شهروندان تهرانی به محض اطلاع اقدام به تشکیل کارگروهی .ویژه و اقدامی فوری در جستجوی این  شخص نمودند.
وی افزود : طی بررسی ها که در فضای مجازی  از آخرین محل حضور این فرد در معابر سطح شهر انجام شد ، گشت فوریت های اجتماعی در قالب مددکار شهر اقدام به جستجوی این عزیز درمحدوده این اماکن و معابر عنوان نمودند که نهایتا این پدر عزیز را  در خیابان ولیعصر محدوه میدان منیره یافته و ضمن انتقال به یکی از مددسراهای شهر ،  به ارائه خدمات اولیه بهداشتی و پزشکی اقدام نمودند.
ساعی در خصوص اخرین وضعیت این شخص گفت : در مصاحبه ای که با ” بابا مجتبی” پدر دوستداشتنی شهرمان صورت گرفت ،ایشان خواستار اسکان در یکی از مراکز سالمندان شهر بودند که بعد از انتقال به مددسرای های این سازمان ، حتی با وجود تعامل صورت گرفته با چندین مرکز سالمندان ، ایشان درخواست سکونت و اسکان در همین مددسرا را داشتند.
در حال حاضر بابا مجتبی  مانند سایر آسیب دیدگان شهرمان که در این مددسراها مستقر هستند از کلیه خدمات بهداشتی ،  درمانی و رفاهی بهره‌مند می شوند .
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل  سازمان رفاه،خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران در پایان خاطرنشان کرد : تمام تلاش همکاران و مجموعه سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی به‌عنوان دستان اعتماد شهروندان شهر تهران در یاری و حمایت از آسیب دیدگان شهر تهران می باشد و این جزء با حمایت و همراهی شهروندان خوب تهرانی در یافتن و سپردن به آغوش  مددسرا ها میسر نخواهد بود.