طی حکمی از سوی شهردار منطقه ۱۵ شهر تهران جناب آقای محمد حسن رجبی به عنوان سرپرست معاونت اجتماعی آن منطقه منصوب گردید.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها، طی حکمی از سوی شهردار منطقه ۱۵ شهر تهران جناب آقای محمد حسن رجبی به عنوان سرپرست معاونت اجتماعی آن منطقه منصوب گردید.

بیشتر سوابق ایشان مربوط به شهرداری تهران می‌باشد که مختصری از آن در ذیل آورده شده است.

 

– دارای ۱۸ سال سابقه کاری در مناطق ۱، ۴، ۱۳، معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران

– مشاور معاون فرهنگی و اجتماعی منطقه ۱ و همچنین معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران

– مدیر پشتیبانی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران

– سرپرست امور اداری معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران

– مدیر اداره املاک معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران