به ریاست شهردار منطقه۲۱ و با حضور تمامی معاونین، شهرداران نواحی و مدیران ارشد اجرایی این بخش از پایتخت، جلسه بررسی تدوین بودجه سال ۱۴۰۱ برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها، به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه۲۱، حسین کاشانی پور شهردار منطقه۲۱ در این جلسه گفت: نه تنها در مبحث بودجه، بلکه در تمامی اقدامات و برنامه های در دست اجرا می بایست اولویت بندی ها مدنظر قرار بگیرد.

وی ادامه داد: مسیر اختصاص بودجه و روند اجرایی شدن کارها باید به نوعی باشد تا منفعت عمومی و رضایتمندی شهروندان میسر شود، در غیر این صورت تمامی اقدامات بی اثر خواهد بود.

شهردار منطقه۲۱ تاکید کرد: بودجه سال ۱۴۰۱ باید منطقی، اصولی و اولویت دار تنظیم شود؛ از این مهمتر می بایست در مسیر درست و منطبق با برنامه ریزی کارشناسی مورد اجرا واقع گردد.

وی تصریح کرد: جهت ایجاد فضای پرشور و نشاط و جلب هرچه بیشتر مشارکت شهروندان در مجموعه مدیریت شهری می‌توان با توسعه زیرساختی در ظرفیت مساجد و بوستان ها، فضا را برای برپایی گردهمایی های مردمی و ایجاد فرصت های هم‌اندیشی ها شهروندان فراهم کرد.

وی در ادامه تشریح کرد: از طریق ایجاد اثر مثبت و ارائه کاری ماندگار می توان در اذهان عمومی به بهترین صورت نقش بست پس باید به گونه ای کار کنیم تا لحظه لحظه عمر و فرصت های خدمتگزاری مان با اثراتی سازنده و مثبت همراه باشد.