کتاب «بازاراس و تجارت ایران» به قلم کنجی تاکاگی در زمینه معرفی فرهنگ ایران، تجارت و سفر به این کشور توسط انتشارات کاناویای ژاپن به زبان ژاپنی منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها به نقل از سرویس بین الملل ارتباط امروز– کتاب «بازاراس و تجارت ایران» به قلم کنجی تاکاگی در زمینه معرفی فرهنگ ایران، تجارت و سفر به این کشور توسط انتشارات کاناویای ژاپن به زبان ژاپنی منتشر شد.

کنجی تاکاگی که اولین بار ۳۰ سال قبل به ایران سفر کرد، پس از آن نیز به صورت مستمر رفت و آمد داشته و همچنین مدتی نیز در کشورمان زندگی کرده است. وی درباره این کتاب می‌نویسد: رسانه‌های بین المللی در بسیاری از موردها تلاش کردند تا چهره غیر واقعی از ایران را ارایه کنند، اما وضعیت ایران به عنوان کشور بزرگ خاورمیانه که تاریخ طولانی و بزرگی دارد با آن‌چه در برخی رسانه‌ها بیان می‌شود، متفاوت است. وی افزود که فرهنگ ژاپنی با فرهنگ ایرانی نیز آمیخته است.

 

در این مجموعه که در ۱۴۴ صفحه منتشر شده به موضوعات متنوعی همچون تاریخ ایران و نمونه‌هایی از آثار دوران باستان که در موزه شوسوئین نگهداری می‌شود، ابزارهای تجارتی در ایران، جمعیت تهران، صنعت غذایی، صنایع علمی و فناوری، صنعت گردشگری، ۲۳ اثر ایرانی و … پرداخته شده است.

به گزارش رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ژاپن، کنجی تاکاگی در دیدار با حسین دیوسالار، رایزن فرهنگی کشورمان در ژاپن ضمن ارایه نسخه‌ای از این کتاب، برخی از تجربه‌ها و مشاهده‌های خود در خصوص ایران را در طی سفرهای که داشته، بیان کرد. وی همچنین اظهار امیدواری کرد بتواند در این زمینه، برای شناخت بهتر و درست از کشورمان آثار دیگری را نیز ارائه کند.