رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران از پیگیری اتوبوس خوابی در شورای شهر خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها  به نقل از سرویس شورای شهر افق تهران، زهرا شمس احسان رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران در حساب توییتری خود نوشت: هرچند که موضوع ⁧‫اتوبوس خوابی‬⁩، یک مسأله جدید و البته فراگیر نیست، اما کرامت شهروندی بدین معناست که «حتی یک نفر» نیز نباید برای نداشتن جای خواب مناسب، اینچنین شب را به صبح برساند.

وی در ادامه نوشت: در شورای شهر این موضوع را پیگیری خواهم کرد.

پیگیری «اتوبوس خوابی» در شورای شهر