سید احمد علوی عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در مورد پدیده اتوبوس خوابی واکنش نشان داد و گفت: ما در ستاد سمن ها سعی داریم از توان سازمانهای مردم نهاد در این زمینه استفاده کنیم و از آنها بخواهیم برای این پدیده که زائیده شرایط اقتصادی کشور است، فکری کنند.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در مورد پدیده اتوبوس خوابی واکنش نشان داد و گفت: ما در ستاد سمن ها سعی داریم از توان سازمانهای مردم نهاد در این زمینه استفاده کنیم و از آنها بخواهیم برای این پدیده که زائیده شرایط اقتصادی کشور است، فکری کنند.

سید احمد علوی با اشاره به پدیده اتوبوس خوابی در بی ار تی گفت: از گذشته شاهد بودیم که به خصوص در زمستان معتادان بدون مکان، برای خوابیدن سوار اتوبوس های خط شبانه شده و در طول مسیر می خوابیدند.

وی با بیان اینکه اما حالا براساس گزارشات واصله شاهد آن هستیم که پدیده جدیدی در اتوبوس های بی آرتی که خط شبانه روزی هستند رخ داده و آنهم خوابیدن افراد غیر معتاد در اتوبوس است، گفت: مسئولان شهرداری اعلام کردند که این افراد ظاهر موجه ای داشته و معتاد نیستند و حتی شاغل هستند اما توان پرداخت کرایه خانه یا کرایه مهمان سرا را ندارند به همین دلیل اتوبوس را برای خوابیدن انتخاب می کنند چراکه هم امنیت دارد و هم در این شبهای سرد، گرم است.

علوی با اشاره به اقدامات شهرداری تهران گفت: شهرداری تهران گرمخانه دارد که صرفا مخصوص معتادان نیست اما این افراد مایل نیستند که از این گرمخانه بنا به دلایل مختلف از جمله هم نشینی با معتادان و مسیر طولانی استفاده کرده و در آنجا مستقر شوند.

وی با اشاره به اینکه رانندگان اتوبوس نمی توانند بین اتوبوس خواب و مسافر تفکیکی قائل شوند و نمی توانند اجاره نامه یا سند خانه مسافران را ببینند و بعد به آنها اجازه ورود دهند، ادامه داد: ما در ستاد سمن ها سعی داریم از توان سازمانهای مردم نهاد در این زمینه استفاده کنیم و از آنها بخواهیم برای این پدیده که زائیده شرایط اقتصادی کشور است، فکری کنند.

علوی به راه اندازی کمیته ها و کارگروه های تخصصی سمن ها نیز اشاره کرد و گفت: هفته گذشته کمیته اجتماعی ما تشکیل شد که یکی از اهداف ایجاد آن استفاده از ظرفیت سازمان های مردم در حل معضلات شهری است و قرار است موضوع اتوبوس خوابی نیز به عنوان یک معضل در کارگروه های این کمیته مطرح و سمن های مرتبط پای کار بیایند.