بهرام عین اللهی وزیر بهداشت با بیان اینکه ارز ترجیحی دارو توسط رئیس جمهور تامین شده گفت: مردم نگران کمبود داروهای اساسی نباشند. او گفت: ارز ترجیحی کافی برای دارو توسط ریاست جمهوری در اختیار ما قرار داده شده است. او افزود: دارو از اواخر سال ۹۷ گران شده و در آن زمان در حدود ۲۵۰۰قلم دچار افزایش قیمت شده‌بود.در حال حاضر مردم اصلا نگران کمبود دارو نباشند.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها، بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت در جمع خبرنگاران، گفت: ارز ترجیحی کافی برای دارو توسط ریاست جمهوری در اختیار ما قرار داده شده است .‌

وی گفت:دارو از اواخر سال ۹۷ گران شده و در آن زمان در حدود ۲۵۰۰قلم دچار افزایش قیمت شده‌بود.در حال حاضر مردم اصلا نگران کمبود دارو نباشند.

عین الهی اشاره کرد: ما سعی کرده ایم کیفیت تولیدات داخل را ارتقا ببخشیم و از مردم درخواست دارم که در زمینه دارو صرفه جویی کنند و ما تمام داروهای مورد نیاز مردم را تامین می کنیم و به برخی پزشکان توصیه می کنم که از تشویق مردم به استفاده از برندهای خارجی بپرهیزند.پزشکانی که این طور باشند امکانات کمتری خواهند داشت و بخصوص اعضای هیات علمی.

وزیر بهداشت اعلام کرد: ما پیشرفت خوبی در زمینه ساخت واکسن کرده ایم و بیش از ۱۱۵ میلیون دز واکسن تزریق شده ود کل کشور ۸۸درصد دز اول را تزریق کرده اند؛ به طوری که در حدود ۹۱درصد از مردم تهران دز اول و ۷۸ درصد هر دو دز واکسن را دریافت کرده اند.

عین الهی یاد آوری کرد: در حدود ۱۸۰ میلیون دز واکسن تامین شده و مردم به هیچ عنوان نگران تامین واکسن نباشند.

وی ابراز داشت:واکسن آسترازنکا یک وضعیت استثماری است و می گویند این واکسن را بزنند تا بتواند به کشورهای دیگر بروند.

وزیر بهداشت گفت:با توجه به اینکه ۲۰روز از ورود امیکرون به ایران گذشته تاکنون خیلی زیاد دیده نشده و امیواریم بیشتر نشود.

عین الهی افزود: همچنان آمادگی کامل داریم و ۲۰ هزار کیت در کل کشور پخش شده است.

وزیر بهداشت:معتقدم واکسن های داخلی از اثر بخشی بسباز بالایی برخوردار است و ما پیگیر تایید واکسن های داخل توسط سازمان جهانی بهداشت هستیم.

وی با بیان اینکه حمایت از واکسن تولید داخل ادامه دارد،گفت:تاکنون ۳۰میلیون دز واکسن تولید داخل وارد شبکه مصرف شده است.واکسن نورا نیز امیدواریم تا یکماه آینده وازد چرخه مصرف شود.