فرشاد مومنی درباره خوابی که رئیسی و عواملش برای ایران دیده‌اند، گفت: در سال ۱۴۰۱ حداقل از ۵ کانال -که به ستقیم در این بودجه تعبیه شده- شاهد افزایش چشمگیر تورم و شدت بخشنده به رکود خواهیم بود.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها، فرشاد مومنی در موسسه دین و اقتصاد گفت: بجای پیوست عدالت برای بودجه ۱۴۰۱، پیوست فلاکت تهیه کنید. در سال ۱۴۰۱ حداقل از ۵ کانال -که به صورت مستقیم در این بودجه تعبیه شده- شاهد افزایش چشمگیر تورم و شدت بخشنده به رکود خواهیم بود.

وی افزود: بزرگترین دروغی که بازارگرایان مبتذل ترویج می‌کنند این است که -در طی این سی و یک سال- تمام ماجرای استمرار بحران تورم را به کسری بودجه ارتباط می‌دهند. فریب بعدی این است که می‌گویند مارپیچ تورم از ناحیه افزایش دستمزد‌ها شروع می‌شود در حالی که تمام شواهد سی و یک سال گذشته نشان می‌دهد که نقطه عظیمت مارپیچ تورم شوک‌های وارده بوده.

مومتی ادامه داد: فریب بزرگ بعدی که در ماجرای نقدینگی به کار بردند این است که جوری رفتار می‌کنند که انگار تمام نقدینگی دست مردم است؛ این یکی از وحشتناک‌ترین نابرابری‌هایی است که در توزیع نقدینگی وجود دارد. ۷۵ درصد منابع مالیاتی به مردم اصابت می‌کند، اما برای خصولتی‌ها و رانتی‌ها غیرمولد در بورس انواع و اقسام دوپینگ‌ها در نظر گرفته شده است.