معاون وزیر امور خارجه روسیه با گفتن این که احتمال رسیدن به راهکاری در وین برای احیای توافق هسته ای افزایش یافته است، تاکید کرد تعیین ضرب الاجلی برای تصمیم گیری در این زمینه ضرورت ندارد.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها، معاون وزیر امور خارجه روسیه با گفتن این که احتمال رسیدن به راهکاری در وین برای احیای توافق هسته ای افزایش یافته است، تاکید کرد تعیین ضرب الاجلی برای تصمیم گیری در این زمینه ضرورت ندارد.

خبرگزاری تاس نوشت که سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه پس از برگزاری مذاکرات روسیه و آمریکا درباره مذاکرات احیای برجام(توافق هسته ای) در وین گفت: مذاکرات وین سرعت گرفته اند. ما بر این باوریم احتمال رسیدن به یک راهکار در چارچوبی که در دورهای قبلی ایجاد شده است، از جمله شش دوری که تا ۲۰ژوئن(۲۰۲۱) برگزار شد، افزایش یافته است. این امر مثبتی است. تمامی طرفین برای حل کردن مشکلات باقی مانده از خود آمادگی نشان می دهند.

ریابکوف همچنین درباره احیای برجام بیان کرد، طرح های متعددی برای رسیدن به هدف نهایی که احیای توافق هسته ای به شکل اصلی آن است، امکان پذیرند.

به گفته این دیپلمات ارشد روسی، «(احتمالا) رویکرد گام به گام مبتنی بر عمل متقابل، برای رسیدن به هدف نهایی مورد استفاده قرار گیرد.»

معاون وزیر امور خارجه روسیه با تاکید بر این که هیچ ضرورتی برای تعیین کردن ضرب‌الاجلی جهت تصمیم گیری نهایی در زمینه توافق هسته ای نمی بیند، درباره احیای برجام گفت: مایلم تاکید کنم اقدامات مقدماتی احتمالی قرار نیست توافق مبنا را که باید تماما اجرا شود، با [توافقی دیگر] جایگزین کنند. روسیه در حین کمک های سیاسی و دیپلماتیک به ایرانی ها، آمریکایی ها و اروپایی ها[در جریان مذاکرات] بر این اساس پیش می رود.

اظهارات ریابکوف درباره احیای برجام هم زمان با برگزاری هشتمین دور از مذاکرات وین مطرح می شود.

شرکای برجام به تازگی بدون حضور ایران با هیات آمریکایی در وین برای گفت و گو پیرامون مسائل باقی ماند و مقایسه یادداشت ها دیدار کرده اند.

نماینده روسیه در وین نیز با مذاکره کننده ارشد آمریکا در وین دیدار کرده و درباره امور جاری در مذاکرات گفت و گو کرده اند.