محمود عباس‌زاده سخنگوی کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس نشست اخیر اعضای این کمیسیون با رئیس تیم مذاکره کننده برجامی ایران را تشریح کرد. وی با بیان اینکه در این جلسه رئیس تیم مذاکره کننده ایرانی، روند مذاکرات را مثبت ارزیابی کرده و حسن نیت و جدیت جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد، افزود: باقری اعلام کرد که تابه‌حال هیچ گفتگوی مستقیمی با آمریکایی‌ها نداشته‌ایم.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها، سخنگوی کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس نشست اخیر اعضای این کمیسیون با رئیس تیم مذاکره کننده برجامی ایران را تشریح کرد.

محمود عباس‌زاده سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌خارجی مجلس شورای اسلامی در با بیان اینکه اعضای کمیسیون روز گذشته جلسه فوق‌العاده‌ای با علی باقری معاون سیاسی وزارت امورخارجه و رئیس تیم مذاکره با اعضای ۱+۴ داشتند، به تسنیم گفت: در این جلسه باقری درباره روند مذاکرات گزارشی را ارائه کرد و به سوالات مطرح شده از سوی نمایندگان نیز پاسخ داد.

علی باقری اعلام کرد که تاکنون هیچ گفتگوی مستقیمی با آمریکایی‌ها نداشته‌ایم / هنوز مسائل مهمی باقی مانده که باید بر سر آن مذاکره و توافق شود

وی با بیان اینکه در این جلسه رئیس تیم مذاکره کننده ایرانی، روند مذاکرات را مثبت ارزیابی کرده و حسن نیت و جدیت جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد، افزود: باقری اعلام کرد که تابه‌حال هیچ گفتگوی مستقیمی با آمریکایی‌ها نداشته‌ایم.

نماینده مشکین‌شهر در مجلس تصریح کرد: بر اساس آنچه از مباحث مطروحه در این جلسه می توان جمع بندی کرد این است که در شرایط موجود اساسا نتیجه داشتن و مابه ازای عینی مذاکره مستقیم با آمریکا روشن نیست.

سخنگوی کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس اضافه کرد: با وجود مثبت و روبه جلو بودن روند مذاکرات، هنوز مسائل مهمی باقی مانده است که باید بر سر آن مذاکره و توافق شود.

عباس‌زاده اظهار کرد:حق ماست که تمام تحریم ها لغو شود لیکن تا به امروز حریف لغو بخشی از آنها از آنها را پذیرفته است مجموعه قراین و شواهد و واقعیت ها از جمله برگه‌هایی که جمهوری اسلامی ایران در دست دارد نشان می دهد شرایط برای یک توافق خوب و برد- برد آماده است به شرط اینکه غربی‌ها هم حسن نیت و جدیت داشته باشند.