دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نوشت: با وجود پیشرفت‌های محدود در مذاکرات وین، هنوز با شکل‌گیری توازن ضروری در تعهدات طرفین فاصله داریم.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نوشت: با وجود پیشرفت‌های محدود در مذاکرات وین، هنوز با شکل‌گیری توازن ضروری در تعهدات طرفین فاصله داریم.

علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در حساب شخصی خود در توئیتر در واکنش به برخی خوش‌بینی‌های غیر واقع‌گرایانه نسبت به مذاکرات، نوشت: با وجود پیشرفت‌های محدود در مذاکرات وین، هنوز با شکل‌گیری توازن ضروری در تعهدات طرفین فاصله داریم.

وی تاکید کرد: تصمیمات سیاسی در واشنگتن لازمه ایجاد توازن در تعهدات برای دستیابی به توافق خوب است.