روز شانزدهم بهمن ۱۴۰۰ فیلم تکان دهنده‌ای از یک جوان اهوازی منتشر شد که در یک دست، چاقوی خونین و در دست دیگر، سرِ بریده همسرش را گرفته و لبخندزنان از مقابل دوربین عبور می‌کرد. در دو سال اخیر، اخبار این چنینی درباره قتل‌های ناموسی، بار‌ها جامعه را در شوک فروبرده است.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها، روز شانزدهم بهمن ۱۴۰۰ فیلم تکان دهنده‌ای از یک جوان اهوازی منتشر شد که در یک دست، چاقوی خونین و در دست دیگر، سرِ بریده همسرش را گرفته و لبخندزنان از مقابل دوربین عبور می‌کرد. در دو سال اخیر، اخبار این چنینی درباره قتل‌های ناموسی، بار‌ها جامعه را در شوک فروبرده است.

ویدیوی زیر را تماشا کنید.