میخاییل اولیانوف مذاکره کننده ارشد روسیه در مذاکرات احیای برجام در وین، در گفتگو با کامرسانت گفت که پیش نویس نهایی توافق احیای برجام تقریبا بیش از ۲۰ صفحه است.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها،  میخاییل اولیانوف مذاکره کننده ارشد روسیه در مذاکرات احیای برجام در وین، در گفتگو با کامرسانت گفت که پیش نویس نهایی توافق احیای برجام تقریبا بیش از ۲۰ صفحه است.

مهمترین اظهارات اولیانوف به شرح زیر است:

طرح توافق موقت از روی میز کنار گذاشته شده؛ البته این طرح در پایان سال میلادی گذشته امکان پذیر بود

امکانش وجود دارد که تا پایان ماه جاری مذاکرات به نتیجه برسد

ضرب الاجل غرب، ابتدای مارس است؛ به ایران توصیه می کنیم که آن را جدی بگیرد

ما مخالف ضرب الاجل های مصنوعی هستیم

فقط پنج دقیقه تا نقطه پایان و توافق فاصله داریم

ایرانی ها نصب سانتریفوژهای جدید را متوقف کرده اند اما تولید اورانیوم بیست و شصت درصد را ادامه داده اند

درمورد قطعنامه جدید درباره برجام، ما درموردش بحث نکردیم و احتمالا هم نیازی به آن نیست

سند نهایی، سندی سیاسی ست که می گوید طرفین چگونه به برحام برمی گردند. به محض اینکه به توافق برسیم، دوره ای بین یک یا دو ماه برای تدارک اجرای توافق خواهیم داشت. پس از آن، برجام اجرا می شود

برجام در همان شکل اصلی خود احیا می شود اما شاید به خاطر اینکه شرایط خیلی تغییر کرده در دو سال گذشته، فرق جزیی شاید داشته باشد