ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که درباره پیشرفتی که ممکن است در مذاکرات وین شاهد باشیم، کمی محتاط تر خواهیم بود زیرا در مراحل نهایی مذاکراتی پیچیده با طرف های اصلی هستیم.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها، ند پرایس افزود: می دانیم که با شرکای ۱+۵خود یک صدا هستیم. همه آنها اهمیت به نتیجه رساندن این مذاکرات را در مدت زمان کوتاه به رسمیت می شناسند.

ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که درباره پیشرفتی که ممکن است در مذاکرات وین شاهد باشیم، کمی محتاط تر خواهیم بود زیرا در مراحل نهایی مذاکراتی پیچیده با طرف های اصلی هستیم.

 

او گفت: واقعیت این است که این دوره نهایی تعیین کننده است که در طول آن ما در موقعیتی قرار خواهیم داشت که تعیین کنیم آیا بازگشت متقابل به پایبندی به برجام امکان پذیر است یا خیر.

 

پرایس افزود: شرکای اروپایی ما و همچنین روسیه و چین خواهان دستیابی فوری به یک توافق هستند اما زمان تقریبا به اتمام رسیده است.

او گفت: ما آشکارا اعلام کرده ایم که با توجه به سرعت کنونی پیشرفت های هسته ای ایران، زمان کمی در اختیار داریم زیرا این پیشرفت ها در یک مقطع خاص خیلی زود مزایای برجام را به شکلی که در سال ۲۰۱۵ در مورد آنها توافق و نهایی شده و در سال ۲۰۱۶ اجرا شده است، از بین می برد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با بیان اینکه تیم های مذاکره کننده در وین همچنان به دیدارهای خود ادامه می دهند، گفت که گفت‌وگوها با هیات ایرانی بصورت غیرمستقیم ادامه دارد.

ند پرایس افزود: می دانیم که با شرکای ۱+۵خود یک صدا هستیم. همه آنها اهمیت به نتیجه رساندن این مذاکرات را در مدت زمان کوتاه به رسمیت می شناسند.