سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری امروز خود گفت که آمریکایی‌ها بار‌ها مذاکره مستقیم با ایران را درخواست کرده اند، حتی دولت ترامپ هم این درخواست را داشت.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها، سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری امروز خود گفت که آمریکایی‌ها بار‌ها مذاکره مستقیم با ایران را درخواست کرده اند، حتی دولت ترامپ هم این درخواست را داشت.

خطیب‌زاده ادامه داد: آن‌ها می‌خواهند برخی موضوعات را در گفت‌وگو‌های مستقیم با ما مطرح کنند.

او در عین حال تاکید کرد که نمی‌شود آمریکایی‌ها با سیاست یکسان نتیجه متفاوتی را انتظار داشته باشد.

خطیب زاده در بخش دیگری از این نشست با بیان این که مذاکرات پیشرفت های قابل توجهی داشته است، تاکید کرد: موضوعات باقی مانده سخت ترین و کلیدی ترین موضوعات هستند.

وی ادامه داد: هنوز منتظر تصمیماتی هستیم که اروپا و آمریکا باید بگیرند. هنوز اراده‌ای از سوی آنها ندیده ایم که این تصمیمات گرفته شود.

او با بیان اینکه خیلی به اسرائیلی ها توجه نکنید، گفت: مخاطب آنها آمریکایی ها هستند نه ایران. ما نسبت به حرف های آنها توجه نداریم و مبنای قضاوت ما هم قرار نمی گیرند.

او با گفت: مذاکره کنندگان ما در وین با دقت و سختی به دنبال اجرا شدن خطوط شورای امنیت ملی هستند که اگر چنین نبود چندین ماه قبل توافق انجام می شد.

او گفت تا به نقطه توافق برسیم، راه قابل توجهی باقی مانده است.

او تاکید کرد که آمریکا برخی تضامین را نپذیرفته و برخی را طرف راوپایی اصرار دارد که آمریکا بپذیرد. او گفت که برای گرفتن تضامین، گفتگو ها به سختی در وین در جریان است.