محمود نبویان، عضو کمیسیون اصل نود گفت: در توافقی که احتمالا در چند روز آینده رخ می دهد، آنچه مطلوب نمایندگان است، وجود ندارد

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها، محمود نبویان، عضو کمیسیون اصل نود گفت: در توافقی که احتمالا در چند روز آینده رخ می دهد، آنچه مطلوب نمایندگان است، وجود ندارد

مهمترین بخش های اظهارات او در صحن علنی مجلس به شرج زیر است:

در مورد لغو تحریم آیسا و کاتسا به هیچ عنوان تضمین نداده‌اند

در مورد تبدیل ارز مطلقا تضمین نداده اند.

آمریکا اصلا تضمین نداده که از برجام خارج نشود.

کنگره امروز آمریکا اکثرا دموکرات هستند و ما می توانیم از کنگره تضمین بگیریم.

به جای اینکه آنها تضمین عدم خروج دهند از ما تضمین گرفته اند.

قرار بود آمریکا تحریم ها را لغو، ما راستی آزمایی کرده و گزارش به ما داده شود ولی هیچ کدام از این موارد انجام نشده است.