بنابر اعلام وزارت بهداشت، طی شبانه روز گذشته ۷هزار و ۳۹ بیمار جدید کووید ۱۹ در کشور شناسایی شدند و متاسفانه ۲۲۴ بیمار نیز جان خود را از دست دادند. به این ترتیب، مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۳۰ هزار و ۹۴۳ نفر و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۳۶ هزار و ۳۹۰ نفر رسید.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها، بنابر اعلام وزارت بهداشت، طی شبانه روز گذشته ۷هزار و ۳۹ بیمار جدید کووید ۱۹ در کشور شناسایی شدند و متاسفانه ۲۲۴ بیمار نیز جان خود را از دست دادند. به این ترتیب، مجموع بیماران کووید۱۹ در بنابر اعلام وزارت بهداشت، طی شبانه روز گذشته ۷هزار و ۳۹ بیمار جدید کووید ۱۹ در کشور شناسایی شدند و متاسفانه ۲۲۴ بیمار نیز جان خود را از دست دادند. به این ترتیب، مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۳۰ هزار و ۹۴۳ نفر و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۳۶ هزار و ۳۹۰ نفر رسید.کشور به ۷ میلیون و ۳۰ هزار و ۹۴۳ نفر و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۳۶ هزار و ۳۹۰ نفر رسید.