در دولت سیزدهم هم مثل دولت‌های قبلی، منظور از بدون اطلاع قبلی، بدون اطلاع قبلی مردم است نه تلویزیون و مسئولین.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها، دیروز تلویزیون اعلام کرد رئیس‌جمهور رئیسی بدون اطلاع قبلی ایران‌خودرو را مورد بازدید قرار داده است. در عین حال، وزیر صمت، دوربین، خبرنگار و مسئولین خودروسازی را هم در خبر نشان داد!

قبلاً فکر می‌کردیم در دولت جدید که نامش «دولت مردمی» است، بازدید‌های بدون اطلاع قبلی با دولت‌های قبلی فرق می‌کند و بدون اطلاع تلویزیون و مسئولین انجام خواهد شد، ولی دیدیم که در این دولت هم مثل دولت‌های قبلی، منظور از بدون اطلاع قبلی، بدون اطلاع قبلی مردم است نه تلویزیون و مسئولین.

البته این احتمال هم وجود دارد که دوربین‌ها و وسایل عکاسی، به دلیل هوشمند بودن، واقعاً هم بدون اطلاع قبلی، خودشان خبر شده و در صحنه حاضر شده باشند. مسئولین هم که در هوشمند بودن جای خود دارند!