در حالی که آمریکا از گفتگو با متحدان خود درباره تحریم احتمالی نفت روسیه خبر داده، قیمت نفت به بالاترین حد خود در ۱۳ سال گذشته رسیده است. قیمت نفت خام برنت در بازار آسیا بعد از رسیدن به بشکه‌ای ۱۳۹ دلار در نزدیکی ۱۳۰ دلار ایستاده است.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها، قیمت نفت به بالاترین حد خود در ۱۳ سال گذشته رسید

در حالی که آمریکا از گفتگو با متحدان خود درباره تحریم احتمالی نفت روسیه خبر داده، قیمت نفت به بالاترین حد خود در ۱۳ سال گذشته رسیده است.

قیمت نفت خام برنت در بازار آسیا بعد از رسیدن به بشکه‌ای ۱۳۹ دلار در نزدیکی ۱۳۰ دلار ایستاده است.

اشغال اوکراین توسط روسیه و نگرانی ناشی از آن بر تامین انرژی، بازار نفت جهان را شوکه کرده است.

همزمان قیمت سوخت مصرف کنندگان بالا رفته و نگرانی در میان مردم را بیشتر کرده است.