در حوادث مربوط به چهارشنبه شب آخر سال ۲ هزار و ۸۱۷ نفر از هموطنان مصدوم شدند و ۱۹ نفر جان خود را از دست دادند. سخنگوی سازمان اورژانس کشور گفت: ۲۷۵ نفر از مصدومان حوادث هنوز در بخش‌های تخصصی بستری هستند و ۳۴ نفر بدلیل شدت وخامت حالشان در آی سی یو بستری هستند.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها، در حوادث مربوط به چهارشنبه شب آخر سال ۲ هزار و ۸۱۷ نفر از هموطنان مصدوم شدند و ۱۹ نفر جان خود را از دست دادند.

سخنگوی سازمان اورژانس کشور گفت: ۲۷۵ نفر از مصدومان حوادث هنوز در بخش‌های تخصصی بستری هستند و ۳۴ نفر بدلیل شدت وخامت حالشان در آی سی یو بستری هستند.

خالدیی افزود: متاسفانه ۱۷۱ نفر قطع عضو و و ۸۷۴ نفر دچار آسیب چشم و ۸۵۰ نفر نیز دچار سوختگی‌های شدید و متوسط شدند.