فیلیپ اررا، نماینده فرانسه در مذاکرات وین در پاسخ به توییت فرانسوا مورفی، خبرنگار ارشد رویترز در وین که اظهارات ۳ ماه قبل مقامات اروپایی مبنی بر اینکه تنها چند هفته و نه چند ماه فرصت برای احیای برجام وجود دارد را یادآوری کرده بود، نوشت: E۳ (انگلیس، فرانسه و آلمان) آماده امضاست. نه در چند هفته، روز و یا چند ساعت بلکه همین الان. از در ۴ مارس که وین را ترک کردیم آماده بودیم، کارمان تمام شده است. زمان رو به پایان است.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها، فیلیپ اررا، مذاکره‌کننده ارشد فرانسه در مذاکرات وین در توئیتی ازدر پاسخ به خبرنگار  رویترز از امادگی مقامات اروپایی برای امضای توافق وین خبر داد.

فیلیپ اررا، نماینده فرانسه در مذاکرات وین در پاسخ به توییت فرانسوا مورفی، خبرنگار ارشد رویترز در وین که اظهارات ۳ ماه قبل مقامات اروپایی مبنی بر اینکه تنها چند هفته و نه چند ماه فرصت برای احیای برجام وجود دارد را یادآوری کرده بود، نوشت: فرانسوای عزیز، E3(انگلیس، فرانسه و آلمان) آماده امضاست. نه در چند هفته، روز و یا چند ساعت بلکه همین الان. از در ۴ مارس که وین را ترک کردیم آماده بودیم، کارمان تمام شده است. زمان رو به پایان است.

نماینده فرانسه در انتهایی توییت خود، باقری کنی و رابرت مالی مذاکره کنندگان ایران و آمریکا در مذاکرات احیای برجام را منشن کرده است.