میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین روز دوشنبه در پیامی توئیتری اعلام کرد که ایران و آمریکا برای نهایی کردن مذاکرات وین در مورد احیای برجام باید راه حلی قابل قبول دوجانبه برای آخرین موضوع باقی مانده پیدا کنند. وی افزود: شما خودتان می‌بینید که ادعاها مبنی بر «مانع» بودن روسیه در مرحله نهایی مذاکرات، دروغ بود.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها،میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین روز دوشنبه در پیامی توئیتری اعلام کرد که در مسیر احیای برجام فقط یک موضوع باقی مانده است.

اولیانوف در توئیتی نوشت: ایران و آمریکا برای نهایی کردن مذاکرات وین در مورد احیای برجام باید راه حلی قابل قبول دوجانبه برای آخرین موضوع باقی مانده پیدا کنند.

شما خودتان می‌بینید که ادعاها مبنی بر «مانع» بودن روسیه در مرحله نهایی مذاکرات، دروغ بود.