ند پرایس با رد اظهارات وزیرخارجه ایران درمورد مقصر دانستن واشنگتن برای بی‌نتیجه ماندن مذاکرات احیای برجام، گفت که «تمامی کسانی که دست‌اندر کار مذاکرات بوده‌اند می‌دانند که کدام طرف پیشنهادهای سازنده ارائه کرده و کدام طرف خواسته‌هایی را مطرح کرده که ارتباطی به برجام ندارند. همه می‌دانند که چطور به این نقطه رسیده‌ایم.»
به گزارش پایگاه خبری مردمی ها ، ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می‌گوید که در صورت پیشروی ایران در زمینه هسته‌ای، اصرار به احیای برجام ضرورتی نخواهد داشت.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که «احیای برجام تا زمانی که منفعت دوسویه داشته باشد و پیشروی برنامه هسته‌ای ایران را محدود کند، مزیت به شمار می‌رود.»
ندپرایس افزود: «در غیر این صورت ما دیگر گزینه‌ها را دنبال خواهیم کرد تا بتوانیم مانع از دستیابی ایران به سلاح اتمی شویم.»
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین با رد اظهارات وزیرخارجه ایران درمورد مقصر دانستن واشنگتن برای بی‌نتیجه ماندن مذاکرات احیای برجام، گفت که «تمامی کسانی که دست‌اندر کار مذاکرات بوده‌اند می‌دانند که کدام طرف پیشنهادهای سازنده ارائه کرده و کدام طرف خواسته‌هایی را مطرح کرده که ارتباطی به برجام ندارند. همه می‌دانند که چطور به این نقطه رسیده‌ایم.»
ند پرایس گفت که «هنوز فرصت برای برطرف کردن اختلاف‌ها وجود دارد.»