محمود نبویان نماینده تهران در مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور خواستار اخذ تضمین‌های محکم‌تر از طرف‌های غربی در مذاکرات وین شده است. به گفته فلاحی نماینده همدان در مجلس که در حال جمع آوری امضا از نمایندگان به منظور حمایت از این نامه بود، تاکنون بیش از ۱۹۰ نفر از نمایندگان نامه نبویان به رئیس جمهور را امضا کرده اند.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها ، جمعی از نمایندگان در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور خواستار اخذ تضمین‌های محکم‌تر از طرف مقابل در مذاکرات وین شدند.

حجت الاسلام سید محمود نبویان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور خواستار اخذ تضمین‌های محکم‌تر از طرف‌های غربی در مذاکرات وین شده است.

به گفته فلاحی نماینده همدان در مجلس که در حال جمع آوری امضا از نمایندگان به منظور حمایت از این نامه بود، تاکنون بیش از ۱۹۰ نفر از نمایندگان نامه نبویان به رئیس جمهور را امضا کرده اند.