مدیرکل مرکز پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: امروز بعد از ظهر شاهد تشدید فعالیت های گردوخاک در کشور هستیم. صادق ضیائیان گفت: هم اکنون ما شاهد تداوم وضعیت گرد وخاک در کشور هستیم و میزان شاخص آلودگی به دلیل افزایش گردوخاک در ساعات بعد از ظهر تشدید می‌شود چراکه گردوخاک‌های محلی هم به آن اضافه خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری مردمی ها ، مدیرکل مرکز پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: امروز بعد از ظهر شاهد تشدید فعالیت های گردوخاک در کشور هستیم.
صادق ضیائیان گفت: هم اکنون ما شاهد تداوم وضعیت گرد وخاک در کشور هستیم و میزان شاخص آلودگی به دلیل افزایش گردوخاک در ساعات بعد از ظهر تشدید می‌شود چراکه گردوخاک‌های محلی هم به آن اضافه خواهد شد.
به گفته مدیرکل مرکز پیش بینی سازمان هواشناسی از فردا به مرور شاهد کاهش این میزان از گرد وخاک در تهران و سایر شهر‌ها خواهیم بود و البته امروز باتوجه به بارش باران در برخی از استان‌های غربی کشور از میزان این گرد وخاک‌ها کاسته شده است.
دیروز جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوای استان تهران برگزار شد و آقای منصوری استاندار تهران اعلام کرد که با توجه به کاهش آلودگی هوا و ادامه این روند تهران شنبه تعطیل نیست و ادارات و مراکز آموزشی تعطیل نخواهند بود. حال آنکه امروز صبح شاخص آلودگی هوای پایتخت روی عدد ۴۱۶، یعنی در وضعیت خطرناک برای تمامی گروه ها قرار گرفت.
از روز گذشته شاهد ورود گردخاک از دو طریق که شامل کشور‌های همسایه ایران از جمله عراق و عربستان همچنین گرد و خاک‌های محلی بوده ایم به طوری که دیروز شاخص آلودگی هوا به مرز ۴۹۰ رسید.