استاد سرطان شناسی گفت: 80 درصد سرطان تومور است و باید تومور را جراح سرطان ببیند که آیا نیاز به جراحی دارد یا شیمی درمانی؛در نتیجه این تصمیم را باید جراح بگیرد.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها به نقل از صبای سلامت،  محمد اسماعیل اکبری، استاد سرطان شناسی در پاسخ به این پرسش که «فردی که مشکوک به سرطان است ابتدا باید به کدام متخصص مراجعه کند؟»،گفت: اگر فرد سرطان خون دارد می‌تواند نزد آنکلوژ برود، اما این میزان درصد پایین است و ۸۰ درصد سرطان تومور است و باید تومور را جراح سرطان ببیند که آیا نیاز به جراحی دارد یا شیمی درمانی؛در نتیجه این تصمیم را باید جراح بگیرد.

وی ادامه داد: اما متاسفانه اول مردم برای ویزیت و درمان سرطان به شیمی درمانی روی می‌آورند و درمان را شروع می‌کنند و تازه بعد از آن به جراح ارجاع می‌دهند؛ در حالی که چهره سرطان عوض شده و جراحی گرفتاری به دنبال دارد؛چون ممکن است فرمول آن تغییر کند.

این استاد سرطان شناسی درباره «نقش ژنتیک در ابتلا به سرطان»،خاطرنشان کرد: بله، ژنتیک در ابتلا به سرطان نقش دارد.