مدیر امور بین‌الملل بانک مرکزی در واکنش به اظهارنظر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مبنی بر رد آزادسازی منابع مسدودی ایران گفت: مقامات وزارت خارجه کشورمان در اظهارنظرهای خود، از توافق اولیه برای آزادسازی منابع مسدودی ایران خبر دادند و هیچگاه صحبت از اینکه منابع مذکور آزاد و وصول شده است، از جانب مقامات ایرانی صورت نگرفته است.
به گزارش پایگاه خبری مردمی ها ، مدیر امور بین‌الملل بانک مرکزی جزئیات جدید از مذاکرات اخیر درخصوص آزادسازی وجوه مسدودی ایران را اعلام کرد.
بدنبال اظهارنظر اخیر وزیر و سخنگوی امور خارجه کشورمان درخصوص توافقات برای آزادسازی منابع ایران و سفر هیأت منطقه‌ای به ایران در این خصوص و متعاقب آن، موضع گیری روز گذشته ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا درباره این موضوع، ضمن پیگیری این موضوع از یک مقام بانک مرکزی، جزئیات بیشتری در این باره به دست آمد.
مدیر امور بین‌الملل بانک مرکزی ضمن تأئید مذاکرات درخصوص آزادسازی منابع مسدودی ایران و حضور نماینده بانک مرکزی در این مذاکرات، گفت: مذاکرات با هدف آزادسازی منابع ارزی ایران که بصورت غیرقانونی در سایر کشورها مسدود شده است، از چندی قبل بصورت جدی در دستور کار قرار گرفته است و در همیـن راستا نیز اخیرا بخشی از این منابع معادل حدود ۳۹۰ میلیون پوند که بیش از ۴۰ سال، توسط انگلیس مسدود شده بود، بطور قطعی وصول شد.
وی در ادامه، به اخباری که طی روزهای اخیر، درباره توافق جدید برای آزادسازی بخش قابل توجهی از منابع مسدودی ایران منتشر شده و همچنین اخبار مربوط به سفر هیأت منطقه‌ای به تهران در این خصوص، اشاره کرد و ضمن تأئید این موضوع، افزود: براساس این توافق، چارچوب کلی برای آزادسازی بخش قابل توجهی از منابع مسدودی ایران در یکی از کشورها مشخص شده و سفر هیأت منطقه‌ای به تهران نیز به منظور جمع‌بندی جزئیات اجرایی کردن این توافق صورت گرفته است.
وی در پاسخ به سوالی درخصوص میزان این مبلغ، به رقم دقیـق اشاره نکرد، اما گفت: این مبلغ چندین برابر مبلغی است که اخیرا پس از توافق با انگلیس، وصول شد.
اظهارنظر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مبنی بر رد آزادسازی منابع مسدودی ایران، سوال دیگر از این مقام بانک مرکزی بود. وی در پاسخ به این سوال گفت: مقامات وزارت خارجه کشورمان در اظهارنظرهای خود، از توافق اولیه برای آزادسازی منابع مسدودی ایران خبر دادند و هیچگاه صحبت از اینکه منابع مذکور آزاد و وصول شده است، از جانب مقامات ایرانی صورت نگرفته است، کما اینکه درخصوص توافق ایران و انگلیس، وقتی که ۳۹۰ میلیون پوند بطور قطعی وصول شد، این موضوع رسما اعلام و تأئید شد. اتفاقا سفر هفته گذشته هیأت منطقه‌ای به ایران که از سوی وزارت امور خارجه نیز اعلام شد، نیز دقیقا در همین راستا و به منظور بررسی و جمع بندی درخصوص جزئیات نحوه و فرآیند آزادسازی منابع مسدودی ایران در چارچوب همین توافق، صورت گرفت، بنابر این به نظر میرسد هیچگونه تعارضی بین این اظهارنظرهـا وجود ندارد.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در برخی خبرها، مطرح شده است که توافق اخیر در چارچوبی مستقل از برجام صورت گرفته است، منظور از این موضوع چیست، افزود: مذاکراتی که درخصوص آزادسازی منابع مسدودی ایران در سایر کشورها از سوی دولت پیگیری می‌شود، در راستای صیانت از منافع ملت ایران و در چارچوب قوانین بین‌المللی است، چرا که مسدود کردن منابع ایران در سایر کشورها، کاملا برخلاف مقررات بین المللی بوده و تعدی به حقوق ملت ایران بوده و از این رو، این موضوع می‌بایست در چارچوبی مستقل از برجام پیگیری و تعیین تکلیف شود و همین اصل نیز در مذاکرات و توافق‌هایی که تاکنون صورت گرفته، به عنوان یک مبنای اساسـی مدنظر بوده است.
این مقام بانک مرکزی در عین حال تأکید کرد: با توجه به رشد قابل ملاحظه درآمدهای ارزی به سبب افزایش بازگشت ارز حاصل از صادرات و همچنین رشد چشمگیر قیمت نفت، با فرض حفظ شرایط موجود نیز سال جاری در مقایسه با سال گذشته از نظر درآمدهای ارزی، در وضعیت بهتری قرار خواهیم داشت، اگرچه همانطور که مقامات وزارت امور خارجه نیز اعلام کردند، جمهوری اسلامی ایران، آزادسازی منابع مسدود شده را حق مسلم ملت ایران و مسدود کردن آنها را اقدامی غیرقانونی میداند و حداکثر ظرفیت خود را برای آزادسازی این منابع در چارچوب مصالح و منافع مردم بکار بسته است.