مأموران شهرداری منطقه یک تهران ساعت ۲ بامداد یکشنبه نسبت به قلع و قمع درختان داخل پارک و فضای سبز چیذر اقدام کردند.
به گزارش پایگاه خبری مردمی ها ، روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: مأموران شهرداری منطقه یک تهران ساعت ۲ بامداد یکشنبه نسبت به قلع و قمع درختان داخل پارک و فضای سبز چیذر اقدام کردند.
بنا به اعلام اهالی این محل، این دومین‌بار طی یک دهه اخیر است که مأموران شهرداری در پی از بین بردن این فضای سبز، با هدف ساخت پارکینگ طبقاتی به جای این بوستان هستند.
در دوره شهرداری «محمدباقر قالیباف» نیز مأموران شهرداری در حال تخریب این فضای سبز بودند که با اجتماع اهالی محل و اعتراض آنها و متعاقباً انتشار اخبار این اعتراض، تخریب فضای سبز متوقف و درخت‌های جدیدی کاشته شد.