غلامرضا نوری قزلجه نماینده مجلس و عضو کمیسیون مشترک طرح صیانت در توییتی نوشت: کاهش سرعت اینترنت و افزایش تعرفه آن از جمله راهکارهای طرح صیانت برای محدودسازی و مسدودسازی بود
به گزارش پایگاه خبری مردمی ها ، غلامرضا نوری قزلجه نماینده مجلس و عضو کمیسیون مشترک طرح صیانت در توییتی نوشت: کاهش سرعت اینترنت و افزایش تعرفه آن از جمله راهکارهای طرح صیانت برای محدودسازی و مسدودسازی بود.
او در توییت خود افزود: وزیر محترم ارتباطات مراقب باشید سود اقتصادی و منافع سیاسی متحجرانه یک اقلیت انحصارطلب، پوست خربزه زیر پای شما نشود.
انتشار این توییت در حالی است که در روزهای گذشته، علاوه بر کاهش کیفیت و سرعت خدمات اینترنتی، تعرفه اینترنت نیز رسما افزایش یافته و اعتراضات زیادی را به دنبال داشته است.
بر اساس تصمیم سال گذشته نمایندگان مجلس، قرار بود طرح صیانت طبق اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی شود. بر یعنی قرار بود طرح مذکور به صحن علنی نیامده، صرفا در کمیسیونی ویژه بررسی شود و در صورت تصویب در همین کمیسیون، طرح مستقیما به شورای نگهبان رفته و در صورت تایید ابتدا به صورت آزمایشی و سپس به صورت دائمی اجرا شود.
با این وجود، نمایندگان مجلس اخیرا این طرح را از شمول اصل ۸۵ قانون اساسی خارج کرده و به صحن علنی مجلس برگرداندند.
طرح صیانت محدودیت‌هایی برای فعالیت پلتفرم‌های خارجی در ایران در نظر گرفته و آن را به پذیرش شرایطی از سوی دولت ایران، منوط کرده است.