‌از ۲۳۰ نماینده ⁧‫#مجلس_انقلابی⁩ که آگاهانه یا بدون اطلاع نامه حمایت از رییس مجلس را امضا کردند دعوت می‌کنم که از پرونده موسسه ⁧‫#خیریه_همسر⁩ ایشان تحقیق و تفحص کنند.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها ،یاشار سطانی، خبرنگار ضدفساد نوشت:

نمایندگان انقلابی از خیریه همسر قالیباف تحقیق و تفحص کنند‌از ۲۳۰ نماینده ⁧‫#مجلس_انقلابی⁩ که آگاهانه یا بدون اطلاع نامه حمایت از رییس مجلس را امضا کردند دعوت می‌کنم که از پرونده موسسه ⁧‫#خیریه_همسر⁩ ایشان تحقیق و تفحص کنند.

فقط در یک مورد دریافت ۵۰ میلیارد تومان از ⁧‫#هولدیگ_یاس⁩ را رسانه‌ای کردم که بعد از شکایت‌شان تبرئه شدم.

چون ادعایم درست بود.

همسر قالیباف یاشار سلطانی

 

 

همسر قالیباف یاشار سلطانی

همسر قالیباف یاشار سلطانی