"دولت دوازدهم با وجود تحریم و محاصره اقتصادی، میلیاردها دلار به صورت نقد و قابل دسترس به عنوان موجودی ارزی، تحول دولت سیزدهم داد."

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها ،  محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی در توئیتی نوشت: با صراحت اعلام می‌کنم؛ دولت دوازدهم با وجود تحریم و محاصره اقتصادی، میلیاردها دلار به صورت نقد و قابل دسترس به عنوان موجودی ارزی، تحول دولت سیزدهم داد.

نوبخت: دولت دوازدهم میلیاردها دلار به صورت نقد و قابل دسترس، تحول دولت رئیسی داد