«لوئیس میگل بوینو» سخنگوی اتحادیه اروپا در خاورمیانه و شمال آفریقا گفت: «مذاکرات وین به پایان خود نزدیک شده است اما کار روی رفع شکاف های باقی مانده همچنان ادامه داد».
به گزارش پایگاه خبری مردمی ها ، بوینو در پاسخ به این سوال که توافق هسته ای ایران به کجا رسیده؟ آیا امضای این توافق نزدیک است یا هنوز با آن فاصله داریم؟» به روزنامه العربی الجدید گفت: «مذاکرات به پایان خود نزدیک شده اما کار روی رفع شکاف های باقی مانده هنوز ادامه دارد. در حال حاضر نمی توانیم حزئیات بیشتری را به صورت علنی منتشر کنیم اما همه سخت تلاش می کنند تا مذاکرات وین به نتیجه برسد».
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که اتحادیه اروپا موضع مشخصی در قبال ترور شیرین ابوعاقله اتخاذ کرد. آیا این موضع در چارچوب بیانیه باقی خواهد ماند یا در این زمینه تماس هایی با اسرائیل در کار خواهد بود؟ بیان کرد: واکنش اتحادیه اروپا به قتل ابوعاقله کاملا آشکار بود و این اقدام را به شدت محکوم کردو خواستار تحقیقات مستقل و دقیق درباره چندو چون این ترور و تحویل عاملان آن به عدالت شده است.
سخنگوی اتحادیه اروپا با اشاره به ایکه این اتحادیه انتظار دارد که تحقیقات دقیق و مستقلی درباره پرونده ترور ابوعاقله انجام شود، تصریح کرد: اتحادیه اروپا طرفی در این موضوع نیست بلکه این به دست اندرکاران مربوطه مرتبط می شود که بهترین راه را برای پاسخ گویی به این خواسته پرتقاضا و پر سروصدای بین المللی بیابند.
این مقام اتحادیه اروپا در ادامه این گفتگو با اشاره به اینکه موضع این اتحادیه درخصوص سورریه تغییری نکرده است، مدعی شد: «خطوط قرمز ما تغییری نکرده است. گر پدرسن نماینده سازمان ملل در حال رایزنی برای ایجاد زمینه انتقال سیاسی واقعی در سوریه است اما رفتار رژیم سوریه متاسفانه تغییری نکرده و به همین دلیل موضع ما هم تغییری نکرده است.
بوینو در پاسخ به اینکه آیا اتحادیه اروپا، اتحادیه عرب را نسبت به توقف گفتگوهای نهادی میان طرفین در صورت بازگشت سوریه به اتحادیه عرب تهدید کرده است، ابراز کرد: «چنین ادعایی را به شدت تکذیب می کنم. اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب دارای روابط مستحکمی در زمینه های مختلف هستندو گفتگوهای ما قطعا ادامه خواهد داشت و این موضوع با موضع ما در قبال سوریه تناقض ندارد.