احمد امیرآبادی، عضو هیات رییسه مجلس گفت: طرح استیضاح وزرای صمت، رفاه، بهداشت و درمان و کشور مطرح است. به گفته او، دیگر وزارتخانه‌ای که نمایندگان در مورد آن سوال دارند، میراث فرهنگی و گردشگری است؛ اینکه اصلا وزیر مربوطه کجاست و چه می‌کند؟
به گزارش پایگاه خبری مردمی ها ، احمد امیرآبادی، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: به نظرم لازم است سه چهار وزیر، یک معاون و چند استاندار تغییر کنند، چون حدود یک سال زمان برای نشان دادن عملکرد کافی بوده است. هیئت رئیسه مجلس از نمایندگان خواست برای استیضاح صبر کنند شاید رئیس جمهور بخواهد خودش کابینه را ترمیم کند.
برنامه شنبه شب “جهان آرا” با عنوان نیمه راه و بررسی کارنامه دو ساله مجلس یازدهم بر آنتن شبکه افق قرار گرفت.
احمد امیرآبادی، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در این برنامه ضمن اشاره به عملکرد دولت یادآور شد: به نظرم لازم است سه چهار وزیر، یک معاون و چند استاندار تغییر کنند، چون حدود یک سال زمان برای نشان دادن عملکرد کافی بوده است. هیئت رئیسه مجلس از نمایندگان خواست برای استیضاح صبر کنند شاید رئیس جمهور بخواهد خودش کابینه را ترمیم کند. الان نمایندگان، روی عملکرد وزیر ارتباطات حرف دارند. این دولت با دولت قبلی قابل مقایسه نیست ولی انتظار ما هم زیادتر است.
احمد امیرآبادی، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در این برنامه گفت: طرح استیضاح وزرای صمت، رفاه، بهداشت و درمان و کشور مطرح است.
به گفته او، دیگر وزارتخانه‌ای که نمایندگان در مورد آن سوال دارند، میراث فرهنگی و گردشگری است؛ اینکه اصلا وزیر مربوطه کجاست و چه می‌کند؟
امیرآبادی فراهانی در پایان ضمن اشاره به عملکرد زاکانی در مرکز پژوهش‎‌های مجلس گفت: آقای زاکانی کارهایی را در مرکز پژوهش‌ها شروع و سپس رها کرد. رهاشدگی آثار زیان باری برای مرکز پژوهش‌ها داشت. مثل افزایش نیروها و تغییر ساختار بدون تصویب هیئت امناء. من خود یک بار به تغییرات بدون تصویب اعتراض کردم. امروز هم آقای نگاهداری هنوز نتوانسته است که این وضعیت به وجود آمده را اصلاح کند.
امیرآبادی گفت: گاهی یک وزیر یا نماینده که هر کدام اهل شهر و استانی هستند، تمایل دارند برای همان شهر و استان هم کاری انجام دهند و برای دوره بعد هم رأی بگیرند؛ وقتی این نگاه حاکم باشد در نظام بودجه‌ریزی با تحول مواجه نخواهیم شد.