گویا نمایندگان مجلس اصلا تو این مملکت زندگی نمی کنند. در یک اقدام بی سابقه که به نوعی تابو بود برای خودشان تا ۱۷۵ ساعت اضافه کار و ۷ روز ماموریت تصویب کردند.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها ،  گویا نمایندگان مجلس اصلا تو این مملکت زندگی نمی کنند. در یک اقدام بی سابقه که به نوعی تابو بود برای خودشان تا ۱۷۵ ساعت اضافه کار و ۷ روز ماموریت تصویب کردند.