سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بار دیگر اقدام به فرافکنی کرده و گفت که «خواسته‌های فرابرجامی» ایران، مذاکرات وین را با چالش رو‌به‌رو کرده است.
به گزارش پایگاه خبری مردمی ها ،  «ند پرایس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بار دیگر اقدام به فرافکنی کرده و گفت که «خواسته‌های فرابرجامی» ایران، مذاکرات وین را با چالش رو‌به‌رو کرده است.
وی بدون اشاره به بدعهدی‌های کشورش در قبال برجام، گفت که در صورت تغییر تصمیم تهران، آمریکا و هم‌پیمانان اروپایی آن، آماده پایان فوری مذاکرات هستند.
ند پرایس با اشاره به گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی درباره افزایش ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران، گفت که به دلیل این‌که این گزارش هنوز علنی نیست، نمی‌توان درباره آن اظهارنظر کرد ولی آمریکا با هم‌پیمانان خود و اعضای شورای حکام برای اطمینان از اقدام مناسب شورا به این گزارش، همکاری خواهد کرد.
وی در ادامه ادعاهای بی‌اساس خود افزود که آمریکا با نگرانی‌های آژانس در قبال ایران شریک است و مانند همیشه، خواستار همکاری کامل ایران با این نهاد هستیم.
پرایس گفت که هدف ما همچنان بازگشت ایران به اجرای کامل تعهدات برجامی است و به همین دلیل مذاکرات را ادامه می‌دهیم تا ببینیم به نتیجه می‌رسد یا خیر.