نماینده عربستان سعودی در اتحادیه عرب، اتهامات تندی به ایران زد و تهران را عامل بی‌ثباتی و هرج و مرج در منطقه و دنیا معرفی کرد.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها ،نماینده عربستان سعودی در اتحادیه عرب،  اتهامات تندی به ایران زد و تهران را عامل بی‌ثباتی و هرج و مرج در منطقه و دنیا معرفی کرد.

 نماینده عربستان سعودی در اتحادیه عرب،  اتهامات تندی به ایران زد و تهران را عامل بی‌ثباتی و هرج و مرج در منطقه و دنیا معرفی کرد.
عبدالرحمن بن سعید الجمعه گفت: «چند مسئله بین‌المللی و منطقه‌ای مهم برای طرف‌های عربی و اروپایی وجود دارد که مستقیم و غیرمستقیم بر روند همکاری بین آن‌ها سایه افکنده است که مهمترین آن‌ها مسئله ایران است که به لطف رفتارهای نظام حاکم و سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده آن برای امنیت منطقه و جهان، ایران را به منبع خطری تبدیل کرده است که امنیت کشورهای عربی و صلح و امنیت بین المللی را تهدید می‌کند».
وی افزود: «ایران به شورش در قبال جامعه بین‌الملل و نقض پیمان‌های بین‌المللی با تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی و توسعه یک سامانه موشکی ادامه می‌دهد؛ سامانه‌ای که تأسیسات نفتی و خطوط بین‌المللی تامین انرژی را که برای اقتصاد جهانی حیاتی و مهم است، هدف قرار می‌دهد».
عبدالرحمن بن سعید الجمعه در ادامه اتهام‌زنی علیه ایران گفت: «ما در جهان عرب از نقش بزرگ سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا در عرصه بین‌الملل قدردانی می‌کنیم و از این رو بر روی اتحادیه اروپا برای اتخاذ تدابیر مؤثر علیه نظام ایران و رفتارهای آن که صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کند، حساب می‌کنیم».