به گزارش پایگاه خبری مردمی ها ، علی آذری با اشاره به بازدید میدانی از محل سانحه قطار مشهد – یزد، بیان کرد: بنده به نمایندگی از کمیسیون عمران در محل سانحه خروج قطار مشهد-یزد از ریل حاضر شدم. ما با دو دیدگاه در محل حادثه حضور یاعلی آذری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره […]

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها ، علی آذری با اشاره به بازدید میدانی از محل سانحه قطار مشهد – یزد، بیان کرد: بنده به نمایندگی از کمیسیون عمران در محل سانحه خروج قطار مشهد-یزد از ریل حاضر شدم. ما با دو دیدگاه در محل حادثه حضور یاعلی آذری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به بازدید میدانی از محل سانحه قطار مشهد – یزد، بیان کرد: بنده به نمایندگی از کمیسیون عمران در محل سانحه خروج قطار مشهد-یزد از ریل حاضر شدم. ما با دو دیدگاه در محل حادثه حضور یافتیم؛ اول اینکه آیا این حادثه عمدی بوده و به دنبال خرابکاری هایی به وقوع پیوسته است و یا اینکه به دنبال بی احتیاطی ها و بی مبالاتی ها و قصور مدیریتی رخ داده است؟

وی در ادامه با بیان اینکه مشاهدات ما و بررسی دقیق ابعاد حادثه در محل نشان داد که بحث عمدی بودن این حادثه منتفی است، اظهار کرد: بررسی ها نشان داد که در واقع این حادثه به دنبال مجموعه ای از بی احتیاطی ها، بی مبالاتی‌ها و عدم توجه به نظامات و مقررات دولتی و سوء مدیریت رخ داده است. سرعت قطار، نحوه استفاده از بیل مکانیکی و راننده قطار و راننده بیل مکانیکی که در نحوه ورود و قراردادهای آنان نیز جای بحث است از یک سو و مدیریت شرکت راه آهن شرق که مدیریت مطلوبی برای پیشگیری از این حوادث نداشته است، از سوی دیگر منجر به چنین حادثه تلخی شده است.

این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: کمیسیون عمران ابعاد دقیق این حادثه را بررسی خواهد کرد و گزارش نهایی از آن به صحن مجلس و کمیسیون عمران ارائه خواهد شد.

آذری گفت: در نوع مدیریت این حوزه باید فکر اساسی شود. نباید به خاطر سوء مدیریت و بی احتیاطی شاهد چنین حوادث تلخی باشیم. در گزارش کمیسیون عمران راهکارها برای پیشگیری از تکرار این حوادث ذکر خواهد شد.فتیم؛ اول اینکه آیا این حادثه عمدی بوده و به دنبال خرابکاری هایی به وقوع پیوسته است و یا اینکه به دنبال بی احتیاطی ها و بی مبالاتی ها و قصور مدیریتی رخ داده است؟

وی در ادامه با بیان اینکه مشاهدات ما و بررسی دقیق ابعاد حادثه در محل نشان داد که بحث عمدی بودن این حادثه منتفی است، اظهار کرد: بررسی ها نشان داد که در واقع این حادثه به دنبال مجموعه ای از بی احتیاطی ها، بی مبالاتی‌ها و عدم توجه به نظامات و مقررات دولتی و سوء مدیریت رخ داده است. سرعت قطار، نحوه استفاده از بیل مکانیکی و راننده قطار و راننده بیل مکانیکی که در نحوه ورود و قراردادهای آنان نیز جای بحث است از یک سو و مدیریت شرکت راه آهن شرق که مدیریت مطلوبی برای پیشگیری از این حوادث نداشته است، از سوی دیگر منجر به چنین حادثه تلخی شده است.

این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: کمیسیون عمران ابعاد دقیق این حادثه را بررسی خواهد کرد و گزارش نهایی از آن به صحن مجلس و کمیسیون عمران ارائه خواهد شد.

آذری گفت: در نوع مدیریت این حوزه باید فکر اساسی شود. نباید به خاطر سوء مدیریت و بی احتیاطی شاهد چنین حوادث تلخی باشیم. در گزارش کمیسیون عمران راهکارها برای پیشگیری از تکرار این حوادث ذکر خواهد شد.