شاخص قیمت کالاهای خوراکی و مصرفی بی‌دوام و دخانیات و… به نسبت سال گذشته (تیرماه ۱۴۰۰ تا تیرماه ۱۴۰۱) نزدیک به دو برابر شده و از رقم ۴۱۸.۵ در کل کشور به رقم شاخص ۷۷۸.۵ رسیده است.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها ،  فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۰.۵ واحد درصد افزایش داشته است و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل بدون تغییر است.

امروز مرکز آمار ایران با انتشار آمار مربوط به تورم کالاهای مصرفی بادوام و خوراکی به تفکیک دهک‌های مختلف درآمدی پرداخته و اطلاعاتی را در این رابطه منتشر کرد.بنابر این آمار که براساس شاخص‌های قیمتی جمع آوری شده است، صرف‌نظر از دهک‌ها، شاخص قیمت کالاهای خوراکی و مصرفی بی‌دوام و دخانیات و… به نسبت سال گذشته (تیرماه ۱۴۰۰ تا تیرماه ۱۴۰۱) نزدیک به دو برابر شده و از رقم ۴۱۸.۵ در کل کشور به رقم شاخص ۷۷۸.۵ رسیده است.

مرکز آمار: تورم کم درآمدترین دهک جامعه، ۶ درصد بیش از ثروتمندترین دهک است / تورم اقلام خوراکی ۵۵ درصد / شاخص قیمت کالا‌های خوراکی نسبت به تیرِ سال گذشته ۲ برابر شد

همچنین براساس این آمار، تورم برای دهک اول (فقیرترین دهک) چیزی در حدود ۶درصد از تورم برای دهک دهم (ثروتمندترین دهک درآمدی کشور) بیشتر است. براین اساس صرف‌نظر از اقلام مصرفی خوراکی و غیر خوراکی، تورم سالانه برای دهک دهم رقمی حدود ۳۸.۹ درصد و برای دهک یکم ۴۴.۸درصد محاسبه شده است.

مرکز آمار: تورم کم درآمدترین دهک جامعه، ۶ درصد بیش از ثروتمندترین دهک است / تورم اقلام خوراکی ۵۵ درصد / شاخص قیمت کالا‌های خوراکی نسبت به تیرِ سال گذشته ۲ برابر شد

مرکز آمار: تورم کم درآمدترین دهک جامعه، ۶ درصد بیش از ثروتمندترین دهک است / تورم اقلام خوراکی ۵۵ درصد / شاخص قیمت کالا‌های خوراکی نسبت به تیرِ سال گذشته ۲ برابر شد

این درحالی است که همین آمار در تیرماه ۱۴۰۰ (سال گذشته) معکوس بوده است. یعنی تورم فقیرترین دهک ۴۴.۵درصد (سالانه) بوده و تورم برای دهک چهارم چیزی حدود ۴۴درصد محاسبه شده است، اما در همان نقطه از سال، تورم سالانه (۱۲ماهه) برای ثروتمندترین دهک نزدیک به ۵۰درصد بوده که ۶درصد از طبقات درآمدی فقیرتر جامعه بیشتر است.

به‌نظر می‌رسد حذف ارز ترجیحی که بیشتر سبد مصرفی گروه‌های درآمدی ضعیف‌تر را پوشش می‌داد، موجب این جابجایی دهکی تورم نسبت به سال گذشته بوده است.

مرکز آمار می‌گوید نرخ تورم کل کشور در تیر ماه سال ۱۴۰۱ حدود ۴۰.۵درصد است. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده خوراک و دخانیات بین ۵۴.۲ درصد برای دهک چهارم و پنجم و ششم تا ۵۵.۹ درصد برای دهک اول است. همچنین اطلاعات ذکر شده در مورد گروه عمده مصرفی کالاهای غیرخوراکی و خدمات بین ۳۱.۶ درصد برای دهک ششم تا ۳۴.۹ درصد برای دهک دهم است.

طبق محاسبات مرکز آمار، ضریب اهمیت اقلام خوراکی، آشامیدنی و… برای دهک اول (فقیرترین) در تیرماه سال جاری حدود ۴۳.۳درصد است و همین شاخص «ضریب اهمیت» برای دهک دهم (۱۰درصد بالای ثروتمند جامعه) ۱۷.۲ است. این درحالی است که درمورد خدمات و کالاهای غیر خوراکی بادوام‌تر شاخص ضریب اهمیت برای ۱۰درصد فقیرتر جامعه (دهک اول) ۵۶درصد و همین ضریب اهمیت در این کالاها برای ثروتمندترین دهک (دهک دهم) ۸۲.۸درصد است.

مرکز آمار: تورم کم درآمدترین دهک جامعه، ۶ درصد بیش از ثروتمندترین دهک است / تورم اقلام خوراکی ۵۵ درصد / شاخص قیمت کالا‌های خوراکی نسبت به تیرِ سال گذشته ۲ برابر شد

بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۵.۸ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۴.۴ واحد درصد) ۱.۴ واحد درصد افزایش داشته است. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۰.۵ واحد درصد افزایش داشته است و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل بدون تغییر است.