رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی اتمی گفت: اگر می‌خواهیم تضمین‌های معتبری ارائه دهیم که برنامه هسته‌ای رو به رشد ایران منحصراً برای اهداف صلح‌آمیز باشد،
به گزارش پایگاه خبری مردمی ها ،  مدیر کل آژانس بین‌المللی اتمی گفت: اگر می‌خواهیم تضمین‌های معتبری ارائه دهیم که برنامه هسته‌ای رو به رشد ایران منحصراً برای اهداف صلح‌آمیز باشد، باید زمینه همکاری و اطمینان از دسترسی بازرسان به برنامه‌های هسته‌ای را فراهم کنیم.
به گزارش سایت آژانس بین‌المللی اتمی، رافائل گروسی در کنفرانس بازنگری معاهده منع اشاعه سلاح‌های هسته ای (ان پی تی) سازمان ملل افزود: از مسئولان ایران می خواهم اطلاعات کاملی را در اختیار آژانس قرار دهند.
وی گفت: عدم پیشرفت در راستی آزمایی ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران پیامدهایی بر چشم انداز امنیت منطقه خواهد داشت.
گروسی با اشاره به اینکه کشورهای جهان باید دوباره به این معاهده (ان پی تی) پایبندی خود را اعلان کنند و از کشورهای جهان خواست دور هم جمع شوند و دوباره به اصول ان‌پی‌تی در ترویج همکاری برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای متعهد شوند.
مدیر کل آژانس بین‌المللی اتمی در جمع ۱۸۰ کشور حاضر در نشست امروز گفت: با سلاح‌های هسته‌ای بیشتر و ساختن زرادخانه ها نمی‌توانیم دنیای امن‌تری داشته باشیم.
وی در سخنرانی ۱۰ دقیقه ای خود در مورد تهدیدات جهانی علیه امنیت بین المللی و نقش انرژی هسته‌ای در تامین سوخت و حفظ محیط زیست و همچنین تهدیدات انرژی هسته‌ای در جنگ اوکراین صحبت کرد.
وی گفت : هدف از ان‌پی‌تی تضمین جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای است و همه کشورها باید به طور مساوی به آن احترام بگذارند.
گروسی با اشاره به عدم اشاعه تسلیحات اتمی و روابط بین دولت ها و آژانس گفت: کسانی که واقعاً طرفدار امنیت هستند، هرگز از ارتباط خود با آژانس به عنوان یک مهره در بازی‌های سیاسی استفاده نمی‌کنند.
وی از همه کشورها خواست همکاری خوبی با آژانس داشته باشند و بتوانند ماموران این آژانس را کمک کنند.