احمد وحیدی وزیر کشور درباره لغو برخی کنسرت‌های موسیقی گفت: اساس بر این است که وقتی دستگاه‌های رسمی مجوزی را صادر کردند، همکاران ما دخالت نکنند و رویدادها و برنامه‌های از پیش تعیین شده برگزار شود و به هم نخورد.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها ،  وزیر کشور درباره لغو برخی کنسرت‌های موسیقی گفت: اساس بر این است که وقتی دستگاه‌های رسمی مجوزی را صادر کردند، همکاران ما دخالت نکنند و رویدادها و برنامه‌های از پیش تعیین شده برگزار شود و به هم نخورد.

اوایل تابستان توقف برخی کنسرت‌های موسیقی در چند شهرستان با حاشیه هایی همراه بود؛ رویدادهایی که از دستگاه متولی مجوز داشتند، بلیت‌فروشی هم صورت گرفته بود، اما در فاصله چند دقیقه به شروع، مجوز لغو و از برگزاری آن ممانعت شد. این اتفاقات باعث دلخوری هنرمندان و مخاطبان و ابهام در موازی‌کاری و تداخل‌کاری نهادهای متولی شد. دلخوری‌ها با دلجویی مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برطرف شد، ما ابهام در تداخلِ کاری را از وزیر کشور سوال کردیم.

احمد وحیدی درباره لغو مجوز کنسرت‌ها در برخی استان‌ها گفت: موارد لغو بسیار ناچیز است، آن هم گاهی در شرایط و مسائل امنیتی خاص در استان یا شهرستان پیش آمده است.

وزیر کشور گفت: اساس بر این است که وقتی دستگاه‌های رسمی مجوزی را صادر کردند، رویداد به طور طبیعی برگزار شود و مشکلی هم وجود ندارد، اما اگر در حین برگزاری مشکلی وجود داشته باشد که آثار دیگر اجتماعی یا آثار سوء به همراه داشته باشد، همکاران ما به ناچار دخالت می‌کنند.

وزیر کشور تاکید کرد: اساس بر این است که همکاران ما دخالت نکنند و برنامه‌های از پیش تعیین شده برگزار شود و به هم نخورد، البته در چند ماه گذشته یکی دو مورد پیش آمد اما امیدواریم که با بررسی های بیشتر در پیشینه ها، مجوزها به گونه‌ای باشد که مشکلی پیدا نشود.