جای بسی خوشحالی است که دولت سیزدهم اقدامات دولت قبل را ناکافی می‌دانند؛ خداوند در اجرای آنچه به زبان آورده‌اند ایشان را یاری کند.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها ، وزیر ارتباطات دولت روحانی به سخنان رییسی که دولت قبل را مقصر وضعیت فعلی اینترنت دانست، واکنش نشان داد.

آذری جهرمی در صفحه شخصی اش نظرسنجی و پاسخی برای ادعای ابراهیم رئیسی منتشر کرد.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر پیشین ارتباطات در پاسخ به سخنان ابراهیم رئیسی در نشست خبری که دولت قبل را مقصر اختلالات و سرعت پائین اینترنت دانست در صفحه شخصی اش نوشت: برای ما همین دستاورد که انگاره‌هایی چون: اینترنت ۱۲۸کیلوبیت برثانیه برای مردم ایران کافی دانسته می‌شد و یا اینکه توسعه نسل سوم و‌چهارم تلفن همراه خلاف شرع مقدس پنداشته می‌شد و یا بردن اینترنت به روستاها، اجرای برنامه ۲۰۳۰ خوانده می‌شد را به شعار اینترنت چندصد مگابیتی منازل تغییر دادیم؛ کافی است.

جای بسی خوشحالی است که دولت سیزدهم اقدامات دولت قبل را ناکافی می‌دانند؛ خداوند در اجرای آنچه به زبان آورده‌اند ایشان را یاری کند.

جهرمی در ادامه با راه اندازی یک نظرسنجی و به اشتراک گذاشتن نتیجه آن خطاب به رئیسی نوشت: تصویر فوق نتیجه نظرسنجی اینستاگرامی صفحه شخصی خودم می‌باشد که در مدت ۸ساعت اخیر، نزدیک به ۲۰۰هزار نفر در آن مشارکت کرده‌اند.آذری جهرمی جواب رئیسی را داد