نایب رئیس مجلس دهم نوشت: پافشاری امروز مسئولان بر تضمین و راستی آزمایی و اتمام مسائل پادمانی بجا و لازم است، ولی اصلا نباید به اینجا می‌رسیدیم.

به گزارش پایگاه خبری مردمی ها ، علی مطهری، نایب رئیس مجلس دهم نوشت: با توجه به اینکه ما دنبال ساخت بمب اتم نبوده و نیستیم و از طرفی دانش هسته‌ای را کسب کرده و در صورت نیاز می‌توانیم اورانیوم ۲۰% غنی شده را برای مصارف رادیودارو و کشاورزی تولید کنیم، فعالیت اضافه در این زمینه تاکنون صد‌ها هزار میلیارد تومان هزینه و سختی غیرضروری بر مردم تحمیل کرده و کشور را از پیشرفت درخور باز داشته است.

مطهری افزود: طوری رفتار کرده‌ایم که انقلاب مترادف با سانتریفیوژ شده و از برخی آرمان‌های اصلی خود بازمانده است. البته پافشاری امروز مسئولان بر تضمین و راستی آزمایی و اتمام مسائل پادمانی بجا و لازم است، ولی اصلا نباید به اینجا می‌رسیدیم.

علی مطهری: طوری رفتار کرده‌ایم که انقلاب مترادف با سانتریفیوژ شده

علی مطهری: طوری رفتار کرده‌ایم که انقلاب مترادف با سانتریفیوژ شده