یک مقام ارشد اروپایی که مستقیماً در مذاکرات با ایران دخیل است، گفت که پاسخ ایران موضوع تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مجددا روی میز آورد، درحالیکه ایالات متحده و سه کشور اروپایی (بریتانیا، فرانسه و آلمان) فکر می‌کردند قبلاً حل شده است.
به گزارش پایگاه خبری مردمی ها ، باراک راوید خبرنگار نشریه آمریکایی اکسیوس از قول یک مقام ارشد اروپایی از جزئیات پاسخ ایران نوشت.
یک مقام ارشد اروپایی که مستقیماً در مذاکرات با ایران دخیل است، گفت که پاسخ ایران موضوع تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مجددا روی میز آورد، درحالیکه ایالات متحده و سه کشور اروپایی (بریتانیا، فرانسه و آلمان) فکر می‌کردند قبلاً حل شده است.
این مقام اروپایی افزود: “واکنش ایران کاملا غیر منطقی بود. تهران می خواهد متن هماهنگ کننده اتحادیه اروپا در مورد پادمان های هسته ای را مجددا تغییر دهد، که قبلاً هم در خارج از چارچوب انعطاف ما بود – و ایرانی ها به طور ضمنی در پاسخ ۱۵ آگوست خود پذیرفته بودند.”
این مقام اروپایی تاکید کرد: پاسخ ایران را فقط می توان اینطور دید که آنها نمی خواهند این توافق را به سرانجام برساند، آن هم زمانی که ما خیلی به توافق نزدیک بودیم.