مجتبی خالدی سخنگوی اورژانس کشور گفت که در بحث گرمازدگی زائران اربعین در مرز مهران، همه قشر سنی داریم. به گفته او، گرمازده‌ها از نوزاد شیرخوار دو ماهه تا افراد ۶۵ و ۷۰ ساله را دربرمی گیرند.
به گزارش پایگاه خبری مردمی ها ، مجتبی خالدی سخنگوی اورژانس کشور گفت که در بحث گرمازدگی زائران اربعین در مرز مهران، همه قشر سنی داریم. به گفته او، گرمازده‌ها از نوزاد شیرخوار دو ماهه تا افراد ۶۵ و ۷۰ ساله را دربرمی گیرند.
خالدی که با تلویزیون مصاحبه می‌کرد گفت: از سه روز گذشته مرز مهران شلوغ‌ترین مرز کشور بوده و خود شهر مهران و تمام کوچه پس کوچه‌های آن پر از ماشین شده است.
او گفت که در چنین شرایطی زائران به ناچار از پل زائر به صورت پیاده به نقطه صفر مرزی مراجعه می‌کنند.
خالدی تاکید کرد که از ۳۱ هزار ماموریت اورژانس در روز‌های اخیر ۶۵۰۰ مورد مربوط به گرمازدگی بوده است.
او با تاکید بر اینکه ساعت ۱۲ تا ۲ و ۳ بعدازظهر هوا فوق العاده گرم است، گفت: کسی که پیاده روی کرده باشد و آب و غذا هم نخوره باشد براحتی می‌تواند دچار گرمازدگی شود.
او تاکید کرد: در بحث گرمازدگی، همه قشر سنی هم داریم. یعنی ما گرمازده از نوزاد شیرخوار دو ماهه تا افراد ۶۵ و ۷۰ ساله داشته ایم
او با بیان اینکه بحث بهداشت گوارشی و کرونا خیلی مهم است، تاکید کرد که در مسیر برگشت زائران، خیلی‌ها علامت‌های گوارشی مانند دل درد، سرگیجه و استفراغ داشته اند و اگر زودتر خودشان را به مراکز درمانی مراجععه نکنند می‌توانند بقیه را هم مبتلا کنند.
سخنگوی اورژانس گفت که در دو روز گذشته با موج مراجعات گرمازدگی روبرو شده ایم که نگرانی ما را بیشتر کرده است.