گذرنامه مانی حقیقی، بازیگر و کارگردان هنگام خروج از ایران برای اکران فیلم جدیدش در لندن توقیف شد.
به گزارش پایگاه خبری مردمی ها ،  وی با اعلام این موضوع از ممنوع الخروجی خود خبر داد. قرار است نخستین اکران فیلم مانی حقیقی با نام «تفریق» در لندن انجام شود.
تاکنون پاسپورت شماری از هنرمندان و ورزشکاران به دلیل حمایت از اعتراضات اخیر توقیف شده است.